Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Sønderborg

Lokalpsykiatri Sønderborg yder ambulant, psykiatrisk behandling og består af 3 teams. Lokalpsykiatriernes formål er, at de fleste voksne med en psykisk sygdom kan få behandling ambulant - i lokalpsykiatrien eller hjemme hos sig selv.

Lokalpsykiatri Sønderborg

Sydvang 3b, 6400 Sønderborg


99 44 58 10

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-15:30
Fredag kl. 8-15

Tilbud i Sønderborg: 

  • Alment behandlingstilbud
  • Gruppeterapeutisk dagtilbud
  • Opsøgende psykoseteam

OPUS - et tilbud til patienter med nydiagnosticeret skizofreni

OPUS er et tværfagligt ambulant psykiatrisk behandlingsteam, der tilbyder et 3-årigt intensivt, specialiseret behandlingsforløb til patienter med nydiagnosticeret skizofreni, hvor diagnosen er stillet inden patienten fylder 30 år.

OPUS modtager patienter fra de fire sønderjyske kommuner:

  • Haderslev
  • Sønderborg
  • Tønder
  • Aabenraa

Patientsamtaler kan finde sted i alle de fire sønderjyske lokalpsykiatrier, som hjemmebesøg eller som videokonsultation.

OPUS Aabenraa

Team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni


99 44 61 00
Lokalpsykiatri Sønderborg, Sydvang

Lokalpsykiatri Sønderborg

APPFWU02V