Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Tønder

Lokalpsykiatri Tønder tilbyder behandling af voksne med behandlingskrævende psykiske lidelser. Behandlingen foregår ambulant i lokalpsykiatrien eller hvis den psykiske tilstand nødvendiggør det i patientens hjem. Der tilbydes pakkeforløb, som er ens i alle regioner og vores behandlingstilbud er organiseret i tværfaglige F-ACT teams.

Lokalpsykiatri Tønder

Carstensgade 6-10, 6270 Tønder


99 44 60 10

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-15:30
Fredag kl. 8-15

Tilbud i Tønder: 

  • F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment betyder, at alle behandlingsforløb tilrettelægges individuelt og med mulighed for fleksibilitet).

OPUS - et tilbud til patienter med nydiagnosticeret skizofreni

OPUS er et tværfagligt ambulant psykiatrisk behandlingsteam, der tilbyder et 3-årigt intensivt, specialiseret behandlingsforløb til patienter med nydiagnosticeret skizofreni, hvor diagnosen er stillet inden patienten fylder 30 år.

OPUS modtager patienter fra de fire sønderjyske kommuner:

  • Haderslev
  • Sønderborg
  • Tønder
  • Aabenraa

Patientsamtaler kan finde sted i alle de fire sønderjyske lokalpsykiatrier, som hjemmebesøg eller som videokonsultation.

OPUS Aabenraa

Team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni


99 44 61 00
Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade

Lokalpsykiatri Tønder

APPFWU02V