Skip til primært indhold

Teams i Lokalpsykiatri Odense

Lokalpsykiatrien i Odense består af 13 teams, der hver især er specialiseret i behandling og udredning inden for et eller flere bestemte psykiatriske områder.

Affektivt Team

3. sal


99 44 89 80

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Susie Andersen
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Affektive lidelser er betegnelsen for depression, tilbagevendende
depression, mani eller bipolar lidelse. Bipolar lidelse kaldes også
manio-depressiv sygdom.

Akutteam for Demente

2. sal


99 44 91 30

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Maria Brink
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

F-ACT Team 1 (Flexible Assertive Community Treatment)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Oleg Trosko
 • Overlæge Elsebeth Stenager
 • Oversygeplejerske Jimmy Caspersen

F-ACT er en metode, der gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, som er skræddersyet til den enkelte. Alle patienter får tildelt en læge og evt. en kontaktperson. Behandlingen foregår hovedsageligt i Lokalpsykiatri Odense, men i særlige tilfælde kan der aflægges hjemmebesøg.

Aldersgruppen er 18-69 år og diagnosekriterierne er følgende:

 • Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, skizoaffektive psykoser samt andre ikke-organiske psykoser.
 • Organiske psykoser med undtagelse af organisk affektiv sindslidelse.
 • Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), som ikke kan behandles ved praktiserende psykiater.

F-ACT Team 2 (Flexible Assertive Community Treatment)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Jens Tofte
 • Oversygeplejerske Jimmy Caspersen

F-ACT er en metode, der gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, som er skræddersyet til den enkelte. Alle patienter får tildelt en læge og evt. en kontaktperson. Behandlingen foregår hovedsageligt i Lokalpsykiatri Odense, men i særlige tilfælde kan der aflægges hjemmebesøg.

Aldersgruppen er 18-69 år og diagnosekriterierne er følgende:

 • Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, skizoaffektive psykoser samt andre ikke-organiske psykoser.
 • Organiske psykoser med undtagelse af organisk affektiv sindslidelse.
 • Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), som ikke kan behandles ved praktiserende psykiater.

F-ACT Team 3 (Flexible Assertive Community Treatment)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kristian Øllegaard Andersen
 • Oversygeplejerske Jimmy Caspersen

F-ACT er en metode, der gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, som er skræddersyet til den enkelte. Alle patienter får tildelt en læge og evt. en kontaktperson. Behandlingen foregår hovedsageligt i Lokalpsykiatri Odense, men i særlige tilfælde kan der aflægges hjemmebesøg.

Aldersgruppen er 18-69 år og diagnosekriterierne er følgende:

 • Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, skizoaffektive psykoser samt andre ikke-organiske psykoser.
 • Organiske psykoser med undtagelse af organisk affektiv sindslidelse.
 • Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), som ikke kan behandles ved praktiserende psykiater.

Mobilteam

3. sal


99 44 92 60

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Zoltan Barkanyi
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Oligofrenipsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 10

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Ulla Agerskov Andersen
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Oligofrenipsykiatrisk team behandler udviklingshæmmede med psykisk lidelse.

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni (OPUS)

1. sal


99 44 95 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Nikolaj Møller Pedersen
 • Oversygeplejerske Jimmy Caspersen

Opsøgende Psykoseteam for Unge med Skizofreni er målrettet behandlingen af nydiagnosticerede patienter med skizofreni. Hvis man reagerer tidligt på symptomer på psykose som hallucinationer, vrangforestillinger eller alvorlige tankeforstyrrelser, kan det muligvis medføre et mindre belastende forløb.

Team for Personlighedsforstyrrelser og Traumer

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Gitte Falcher Madsen
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Team for Personlighedsforstyrrelser og Traumer er for patienter med svære personlighedsforstyrrelser, belastningstilstande samt følgevirkninger af traumer, herunder PTSD. Teamet har både en udredende funktion og en behandlende funktion for svære psykiske problematikker, der ikke kan varetages i primærsektoren. Behandlingen består primært af gruppeterapi og/eller individuelle terapeutiske samtaler.

Team for Selvmordsforebyggelse

3. sal


99 44 89 60

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Zoltan Barkanyi
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk

Teamet behandler patienter efter selvmordsforsøg.

Team for Sexologi

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Zoltan Barkanyi
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Team for Sexologi behandler patienter over 20 år, som oplever seksuelle dysfunktioner, som kræver tværfaglig hjælp i sexologisk regi. Patienter skal være vurderet i somatisk regi, således at somatisk årsag kan udelukkes. Der behandles forskellige seksuelle dysfunktioner, f.eks. rejsningsbesvær, nedsat eller øget sexlyst, pornoafhængighed, smerter ved samleje og patienter, som har seksuelle tanker om mindreårige.
Behandlingen er individuelt tilrettelagt, men baseret på gruppebehandling. Patienter, som ønsker behandling for seksuelle tanker om mindreårige kan frit henvende sig til teamet uden lægehenvisning.

Team for Spiseforstyrrelser

Stuen


99 44 94 00

Teamledelsen består af:

 • Ledende overlæge Gitte Madsen
 • Funktionsleder Gitte Hundtofte

Team for Spiseforstyrrelser er for patienter med alle former for spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi, atypisk nervøs spisevægring og Binge Eating Disorder (BED). Der tilbydes højt specialiseret behandling for hele Region Syddanmark, og den består primært af gruppeterapi og/eller individuelle eller terapeutiske samtaler.

Team for Veteranbehandling

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kurt B. Stage

Udredningsteam (URT)

1. sal


99 44 93 00

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Abigail Scheldrick-Michel
 • Overlæge Elva Björk Harðardóttir
 • Oversygeplejerske Jimmy Caspersen

Ældrepsykiatrisk Team

2. sal


99 44 91 50

Teamledelsen består af:

 • Overlæge Kjeld Andersen
 • Overlæge Maria Brink
 • Oversygeplejerske Anne Kamuk
APPFWU01V