Skip til primært indhold

Møde d. 3. oktober 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 03.10.2023

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Lisbeth D. Nielsen, Rikke Sveistrup, Sonja Rasmussen, Anne Kamuk, Gerda Olander Andersen, Matt Cottrell,  Lene Granløkke, Anette Thorup

Afbud fra: Karin Byrsting, Thora Larsen, Julie Krumborg

Referat

Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Anette

Rådsmedlem fortæller
Lene fortæller om sin baggrund for deltagelse i rådet, næste gang fortæller Sonja. 

Opsamling fra sidst
Det er vigtigt, at rådet er bredt repræsenteret af patientrepræsentanter fra flere afsnit/teams.

Robustgørelse af psykiatrien
Der er mangel på speciallæger og sygeplejersker, mest i Svendborg, hvor PA Odense har hjulpet hen over sommeren. Nogle personaler forsvinder til øvrige specialer og andre til det private. Politikerne er obs. på robustgørelse og psykiatriledelsen skal præsentere plan for dette i november. Der tænkes bl.a. i strukturændringer. PA Odense er allerede startet med specialpsykologstuderende i nogle vagter i PAM, som de dækker sammen med en læge. Herudover kører et projekt med dosisdispensering i et afsnit. 

Revision af kommissorium
Kommissoriet gennemgås og rettes til. 

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Tvang er på tavler i alle afsnit, hvor der er fokus på eftersamtaler og herudover på forhåndstilkendegivelser, som tilsammen skal give bedre muligheder for forebyggelse af tvang. Udskrivningskoordinatorer udfærdiger en koordinations- eller udskrivningsplan, som er afstemt med forhåndstilkendegivelsen. Patienterne får i størst muligt omfang tilknyttet et stamafsnit, så de indlægges på samme afsnit ved behov for indlæggelse. Vi har overtaget de 18-19 årige fra Børne- og Ungepsykiatrien og skal nu lære denne aldersgruppe at kende, ligesom de også skal vænne sig til voksenpsykiatrien. 

Nyt OUH
Væksthuset har indvielse den 24.10.2023 kl. 12.30, flytter med til Nyt OUH.

Pressestrategi
2 besøgsvenner fra Røde Kors besøger Affektivt Afsnit. 

Nyt fra rådet til intranet
Om Smagspanelets tur til Nyt OUH, hvor de hører om konceptet vedr. mad på Psykiatrisk Afdeling Odense, taler om maden, betydningen i hverdagen på Psykiatrisk Afdeling samt smager på maden.

Evt. 
LUP sættes på dagsordenen til næste møde. Vi får ikke ret mange besvarelser efter at der er ændret i spørgemetode. Patienterne udtrækkes tilfældigt og får tilsendt et spørgeskema til deres e-boks. Tidligere fik alle patienter i nogle bestemte uger udleveret et spørgeskema i afsnit eller teams.

APPFWU02V