Skip til primært indhold

Møde d. 5. september 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 05.09.2023

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Lisbeth D. Nielsen, Sonja Rasmussen, Gerda Olander Andersen, Julie Krumborg, Thora Larsen, Matt Cottrell, Anette Thorup

Afbud fra: Rikke Sveistrup, Anne Kamuk, Lene Granløkke, Karin Byrsting

Referat

Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Anette

Velkommen til nye medlemmer
Lisbeth byder velkommen til Matt og oplægsholdere.

Om Billedworkshopgruppen
Overlæge Susie, specialsygeplejerske Eva og billedkunstner Karsten fortæller om Billedworkshopgruppen, samarbejdet mellem kunstner og Lokalpsykiatrien og om arbejdet i gruppen, hvor patienter med affektive- og spiseforstyrrelseslidelser kan deltage.

Opsamling fra sidst 
Den reviderede pjece om rådet godkendes.

Festival - status fra arbejdsgruppen 
Festivalen afholdes maj 2024 på den store P-plads med plads til 500-1000 deltagere. Der søges forskellige fonde. Der skal sælges mad og alkoholfri drinks. 

Høringsrunde vedr. sygehusets fælles husorden
Rådet drøfter husordenen og har følgende bemærkninger:
- Husordenen er for omfattende. Patienterne har ikke overskud til at læse så meget. Kan det gøres kortere - evt. pixiudgave?
- Vedr. besøg af medpatienter på patientstuer er rådets holdning, at det er patienten, der afgør, hvem der må komme på besøg.
- Vedr. urinprøve er rådets anbefaling, at sætningen "Prøven er frivillig" helt fjernes. Den er ikke nødvendig, da det både kan være frivilligt og ved tvang.

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Der er fortsat mange tvangsindlæggelser i somatikken, herunder også patienter fra Svendborg og Middelfart, som registreres under Psykiatrisk Afdeling Odense. Hvis tvangsindlæggelse af den samme patient sker 4 gange eller mere inden for 1 år, gennemgås tjekliste for at se, om alle foranstaltninger/muligheder er gennemført/overvejet. Afdelingen har nu også overtaget behandlingen for 18-19-årige fra Børne- og Ungepsykiatrien.

Nyt OUH
Lisbeth og Sonja var til rejsegilde vedr. Nyt OUH den 23.08. Et fint arrangement med taler bl.a. fra politikerne og musikalsk indslag i form af et stompband. Lisbeth fik rundvisning på den nye afdeling og synes det er fine stuer, som er godt indrettet. Der er dog lidt små badeværelser, men der er også enkelte større stuer med større badeværelser ved behov for det.

Pressestrategi
Oplysning om et nyt tiltag i regi af Sexologisk Team, hvor pædofile kan henvende sig uden henvisning fra læge og få et behandlingstilbud.

Nyt fra rådet til intranet
Om dagens møde vedr. Billedworkshopgruppens arbejde, ledige pladser i rådet og den reviderede pjece. 

Evt. 
Julie deltager i undervisningen i OPUS for at fortælle om rådet og rådets arbejde.
Væksthuset holder indvielse i uge 43, hvortil rådet inviteres. 

APPFWU02V