Skip til primært indhold

Møde d. 6. december 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 06.12.2023

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Lisbeth D. Nielsen, Rikke Sveistrup, Sonja Rasmussen, Anne Kamuk, Karin Byrsting, Julie Krumborg, Lene Granløkke, Kiki Ryder Sejerøe, Anette Thorup

Afbud fra: Thora Larsen, Gerda Olander Andersen, Matt Cottrell

Referat

Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Anette

Velkommen til nyt rådsmedlem 
Velkommen til Kiki.

Oplægsholder ergoterapeut Amanda om beroligende  metoder
Amanda fortæller om beroligende metoder som daglige aktiviteter/træning f.eks. gåture, kolonihave, julebanko, barfodsstien med sand, græs, flis, grankogler og krydderurter. Vi ser og hører om tyngdedyner og -veste med kugler eller kæder, beroligende musik og tangles (kan benyttes før og under ECT-behandlinger), isterninger og chilikugler. Beroligende metoder anvendes også som strategier, både under indlæggelse og efter udskrivelse i hjemmet og kan være med til at forebygge/mindske tvang. Der udfærdiges genoptræningsplaner og funktionsvurderinger, også med fokus på tiden efter udskrivelsen og behov for evt. støtte. 

Væksthuset Spireboblen
Rådet besøger Spireboblen, som kan bruges året rundt og netop er indviet. 

Rådsmedlem fortæller
Sonja fortæller om sin baggrund for deltagelse i rådet, næste gang fortæller Matt. 

LUP - besvarelser inkl. kommentarer
Der afholdes løbende landsdækkende LUP-undersøgelser, men der er meget få besvarelser og kommentarer efter at metoden for indhentning af besvarelser er ændret til tilfældig udtrækning af patienter og brug af e-boks i den forbindelse. Sonja gennemgår typer af besvarelser og der drøftes, at det er svært for patienter og pårørende at se, hvilke konkrete ændringer der evt. er resultatet af spørgeskemaerne, og hvem der ser og reagerer på svarene.  

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Tvangstal nogenlunde status quo. De 18-19 årige er overgået til voksenpsykiatrien, hvilket giver udfordringer i forhold til svært selvskadende patienter. 

Nyt OUH
Vi har oprettet en ny intranetside til brug for personalet vedr. Nyt OUH. Siden indeholder bl.a. tegninger, billeder og film af afdelingen og opdateres jævnligt med nye informationer.

Smagspaneldagen
Lisbeth, Lene og Rikke fortæller om Smagspaneldagen. Rundvisning i køkkenet, mulighed for at smage noget af maden, høre om konceptet bag maden og at det hele produceres i køkkenet fra bunden. Der er afsnitskøkkener lokalt, hvor maden gøres endeligt færdig. Det er tanken, at patienterne kan bestille med til servering på stuen eller gå i caféen, hvor pårørende og medarbejdere også kan købe mad.

Pressestrategi
Artikel i Fyens.dk den 2. december (for abonnenter), hvor en patient tilknyttet Lokalpsykiatrien fortæller om sine seksuelle tanker om mindreårige og behandlingen i den forbindelse.  

Hvordan gør vi rådet mere synligt i afdelingen?
Involvere personalet, der står for morgenmøderne på afsnit i forhold til at viderebringe input til behandling/drøftelse i rådet, inddragelse af peer-medarbejdere i Lokalpsykiatrien. 

Evt. 
Oplægsholder ved næste rådsmøde fra Bedre Psykiatri om pårørendegrupper.

APPFWU01V