Skip til primært indhold

Møde d. 6. februar 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 06.02.2024

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Lisbeth N., Rikke S., Anne K., Gerda A., Kiki S., Matt C., Hanne P., AnnBritt R., Anette T.

Afbud fra: Sonja R., Thora L., Karin B., Lene G., Julie K.

Referat

Ordstyrer: Lisbeth

Referent: Anette

Velkommen til nyt rådsmedlem 
Velkommen til Hanne og AnnBritt

Oplægsholder formand Ann-Marit fra Bedre Psykiatri Odense
Ann-Marit fortæller om tilbud for pårørende i regi af Bedre Psykiatri Odense, herunder pårørendecafé, foredrag og pårørendeundervisning i grupper af 8-12 deltagere (f.eks. samtalegrupper, naturgrupper, skriveværksted), hvor gruppeleder er psykoterapeut, naturterapeut, forfatter. Herudover er tilknyttet 23 frivillige. Foreningen drives på baggrund af §18-midler, fondsstøtte samt kontingent fra medlemmerne.
Herefter drøftes, hvordan vi kan blive bedre til at oplyse pårørende om deres muligheder for at finde støttemuligheder. Der gøres opmærksom på hjemmesiden Socialkompas, som fungerer som et samlet tilbudsoverblik for bl.a. pårørende - og som vi i afdelingen kan henvise til sammen med evt. andre hjemmesider med støttemuligheder.
Hjemmesiden Socialkompas.dk

Rådsmedlem fortæller 
Matt fortæller om sin baggrund for deltagelse i rådet, næste gang fortæller Anne.

Opfølgning fra sidst: rådets synlighed i afsnit/teams

  • Afsnittene foreslår, at et par rådsmedlemmer engang imellem kommer på besøg i forbindelse med rådsmøde. Afsnittene kan orientere patienter og pårørende om, at der vil være besøg fra rådet og at der vil være mulighed for at komme med ønsker/input til drøftelse på et kommende rådsmøde (fx nye idéer eller forbedringsforslag). Rådet behandler ikke personsager. Beslutning herom tages på næste rådsmøde.
  • Peers er inddraget i Lokalpsykiatrien og sørger for at pjece, postkort m.v. er tilgængelige. Der arbejdes på, at peers inddrages mere på teamniveau.
  • Der afholdes introduktion for nyansatte til patient- og pårørendeinddragelse J.B. Winsløws Vej samt pårørendeundervisning i Lokalpsykiatrien ved OPUS. I den forbindelse spørges til, om 1-2 rådsmedlemmer har lyst til og mulighed for at fortælle om rådet og rådets arbejde i ca. 15 minutter. 

Festival - status siden sidst
Festivalen Mindbox er for patienter tilknyttet afdelingens afsnit og teams, nærområdets bosteder, væresteder og støttecentre. Mindbox afholdes i september og foregår på P-pladsen ved Psykiatrisk Afdeling Odense. Den er kommet op at stå bl.a. med tilskud fra Kulturpuljen. Vi planlægger ca. 4 koncerter og er i fuld gang med at aftale nærmere med kunstnerne, ligesom der arbejdes på aftaler i forhold til foodtrucks, alkoholfri barer, kaffebar og is-cykler samt frivillige hjælpere. Festivalen er ikke åben for offentligheden i øvrigt.

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Tvangstallene har været stigende pga. mange, meget syge patienter. Der er fortsat stort fokus på forebyggelse af tvang, herunder brug af beroligende metoder og aktiviteter ved ergo-/fysioterapeuter og spirekonsulent.

Nyt OUH
Nyt OUH er lidt misvisende at bruge hos os, da afdelingen forsat ikke er en del af OUH. Afdelingen har derfor besluttet, at vi fremover kalder det Nyt PAO (Psykiatrisk Afdeling Odense). Nyt PAO byggeriet skrider frem fuldstændig planmæssigt og er færdigt slut 2024/start 2025. Herefter er der 6 måneders klargøring før flytning. Vi kan dog ikke flytte, før Nyt OUH er færdigt, da der er flere fællesområder som f.eks. mad, medicin og akutmodtagelsen. Der er fremvisninger for personalet i april og maj, og vi vil forsøge at arrangere en fremvisning efter sommerferien for rådet.

Pressestrategi
Pressestrategi. Ikke umiddelbart noget nyt, men der er i øjeblikket politisk fokus på en styrkelse af psykiatrien i Svendborg via en fælles ledelsesmodel 

Evt. 
Intet.

Næste møde
02.04.2024.

APPFWU01V