Skip til primært indhold

Barndomsminder

Bør behandler risikere relationen til patienten ved at gå videre med/dele de informationer, som patienten har delt?

Sagsfremstilling


Dilemmaet opstår omkring en patient, hvor hensigten er at lindre patientens psykiske lidelse. Samtalen er enkeltstående i et længere forløb med patienten. Patienten har gennem lang tids arbejde i terapien udviklet en fortrolighed med behandler og har åbnet op omkring overgreb. Patienten har været belastet af udredningen, der har betydet, at patienten skulle fortælle om svære episoder fra barndom og ungdom.
Patienten fortæller, at da denne var barn, berørte patienten sine yngre søskende, når de skulle sove. Patienten husker ikke hvor mange gange.  Patienten oplever tankerne om berøringerne skamfulde og husker berøringerne som tvangspræget. Forældrene er angiveligt ikke bekendt med, at det har foregået og de yngre søskende har aldrig nævnt noget om hændelserne efterfølgende. Patienten har ikke siden gjort noget lignende og oplever stor skyld og skam, samt afsky for sig selv. Tankerne fodrer daglige pinefulde selvmordstanker. Patienten har haft svære tanker om, hvorvidt denne er pædofil, selvom der ikke opleves lyst til sex eller berøring af børn.

Behandlerne ønsker at foretage den rette handling, og på den ene side opleves en pligt til underrette, og på den anden side ikke at have tilstrækkelig med viden til at underrette. Der er i dette tilfælde kun patientens fortælling, men der er bekymring for søskende – det er denne todeling der gør det svært at være i. Det opleves svært at vurdere konsekvenserne ved at underrette/ikke underrette, fordi viden er utilstrækkelig til at forudsige udfaldet af en given handling. Der er bekymring for hvilken betydning underretningen kan have for patientens fremtidige liv.

Bør behandler risikere relationen til patienten ved at gå videre med/dele de informationer, som patienten har delt?

Ja, fordi

  • Der er bekymring for det juridiske efterslæb
  • Der er skærpet underretningspligt
  • Det er et udtryk for det faglige og ansvarlige skøn
  • Tvivlen skal komme søskende til gode

Nej, fordi

  • Det er et udtryk for det faglige og ansvarlige skøn
  • Vi ved ikke om søskende reelt mistrives
  • Det beskrevne kan forstås i en psykopatologisk ramme
  • Der er tvivl om, om det beskrevne reelt er et overgreb der skal underrettes
  • Den sårbare patients integritet skal beskyttes

 

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

 

Kontakt

Lene Hovedskou

Næstformand for KEK og etisk konsulent

Ansat i Administrationen


24 79 82 32
APPFWU01V