Skip til primært indhold

Gave fra personale til patient

Er det i orden, at en ergoterapeutstuderende forærer en patient sin kogeplade? Er det i orden ikke at forære patienten sin kogeplade?

Etisk dilemma

Faglighed og hensyn til arbejdsplads/behandlersystem på den ene side og det personlige/medmenneskelige engagement i en enkelt patient på den anden side udgør dilemmaet i denne sag. Tillige er det en udfordring, at den studerende bør være i en læringssituation, og vejleder og studerende bør sammen reflektere og finde en løsning, der beskriver fordele og ulemper. Det er svært at pege på absolut rigtigt eller forkert. Det vidner dog om stor ansvarlighed, at sagen henvises til Klinisk Etisk Komite.

Pligtetisk

En almengyldig regel siger, at der er en pligt til at hjælpe sine medmennesker på den mest hensigtsmæssige måde: Men der kan ikke opstilles en regel om, at man altid skal give det, man ikke selv har brug for, til en patient der umiddelbart ser ud til at kunne have glæde af den genstand, det drejer sig om.

Her kommer psykiatriens værdigrundlag ind i billedet:

Hvilke faglige betragtninger kan der være om at forære private ting fra personale til en patient? Værdierne respekt og ansvar peger både på en ansvarlighedsforpligtelse og en respekt over for patienten og over for institutionen/arbejdspladsen.

Dydsetisk

Dydsetiske overvejelser vil gå på en vurdering i den specifikke situation. For at belyse dette, arbejder man - som et slags parameter for den rigtige handling - i dydsetikken med en betragtning om, hvorledes den fagligt dygtige medarbejder med erfaring vil gribe det an. Der kan være særlige omstændigheder, der taler for at give netop denne patient kogepladen. 

Er det i orden at give patienten en kogeplade?

JA:

  • Fordi det er en nem og ressourcebesparende løsning.
  • Fordi patienten herved får mulighed for at lave mad, så patienten kan invitere venner til spisning. Det fremmer socialt samvær.
  • Fordi den studerende rejser og ikke er en del af patientens behandlerteam fremover og dermed ikke kan fremme en følelse af at stå i gæld eller afhængighed. 

NEJ:

  • Fordi der pligtetisk ikke kan laves en altid gældende regel, om at det er i orden at give patienter gaver.
  • Fordi det kan fremme sårbarheden ved at skabe et gælds- eller afhængighedsforhold, og patienten kan have svært ved at sige fra.
  • Fordi det kan fremme et ikke-ligeværdigt forhold.
  • Fordi den ansatte kan risikere skyld ved en eventuel ulykke i forbindelse med defekt kogeplade.

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

Kontakt

APPFWU01V