Skip til primært indhold

Selvmordstruet patient

Er det i orden at udskrive en patient, der ønsker at tage sit liv, når behandlingspsykiatrien ikke kan gøre mere for patienten?

Etisk dilemma

I følge psykiatriloven kan patienter ikke blive på en psykiatrisk afdeling, når behandlingsmulighederne er udtømte. Derfor må det sikres, at alle relevante behandlingsmuligheder er forsøgt. Det er oplyst, at trusler om selvmord og selvmordsforsøg er aftaget, mens patienten har været indlagt. Det kan tale for at vinde tid i afdelingen.

Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, at sundhedsvæsenet ikke er almægtigt. Vi har ikke ubetinget liv og død i vores hænder Dette faktum må ikke tilskynde til hurtig udskrivelse, men kan understøtte erkendelsen af, hvornår grænsen for det behandlingsmæssige og menneskeligt mulige er nået. Grænsen er særdeles svær at sætte. Men, at behandlerteamet sætter ord på, kan medvirke til, at der kan arbejdes konstruktivt med skyldfølelsen, når alt er forsøgt.

Selvmordet er altid en mulighed. Man kunne altid have hjulpet mere, elsket mere, gjort mere. Bebrejdelserne kan ikke helt kommes til livs.

Pligtetisk

Ser man pligtetisk på sagen, er der en forpligtelse til at beskytte det sårbare menneske - også mod sig selv. Dette vil tale for, at patienten bliver i afdelingen. Samtidig giver det tryghed for familien.

Herved tilsidesættes imidlertid hensynet til patientens autonomi, da patienten er tvangstilbageholdt og ikke ønsker at være indlagt. Dette kan tale for, at patienten udskrives med den risiko for selvmord.

Konsekvensetisk

Konsekvensetisk kunne man sige: ” lad dog patienten dø!”, hvis det er patientens absolutte ønske. Så er patienten tilgodeset. Familien og behandlersystemet er ikke almægtigt og kan derfor ikke klandres, såfremt patienten er 100 procent udredt og behandlet.

Dysetisk

Dydsetiske overvejelser vil gå på et klinisk skøn om, hvorvidt man skal lade patienten forsøge at bygge sin egen tilværelse op eller lade patienten være tvangstilbageholdt selv om det kan virke som en omklamring - og dermed en tilsidesættelse af patientens integritet.

Holdes handlemulighederne op imod psykiatriens grundlæggende værdier respekt, faglighed og ansvar, vil begge muligheder kunne forsvares.

Der er tillige et frigørelsesaspekt i sagen. Både for patienten og for andre berørte parter handler det om retten til at give sig selv fri i forhold til - at ”selvom alt er gjort, kan vi måske ikke forhindre at patienten en dag tager sit eget liv”.

Er forsvarligt at udskrive patienten?

JA:

  • Fordi det er patientens udtrykte ønske
  • Fordi det er tvivlsomt, om der er lovgrundlag for at tilbageholde patienten
  • Fordi der herved tages hensyn til patientens integritet

NEJ:

  • Fordi der er tvivl, om patienten vil begå selvmord (beskytter sårbarheden)
  • Fordi det er en tryghed for familien at vide, at patienten er indlagt
  • Fordi det kan give skyldfølelse hos behandlerteam og familie, hvis patienten begår selvmord

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

Kontakt

APPFWU02V