Skip til primært indhold

Fordobling af peers i afdelingerne og ansættelse af forældre- og pårørende peers

Fordobling i antallet af peers i psykiatrisygehusets afdelinger til i alt 32 peers. Ansættelse af 7 pårørendepeers i de voksenpsykiatriske afdelinger inkl. Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere og ansættelse af 4 forældrepeers, som fordeles med 2 stillinger til hver af de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Aktører

Psykiatrisygehusets afdelinger med understøttelse fra PsykInfo.

Formål

Fordoblingen af peermedarbejdere bidrager til yderligere understøttelse af recoveryperspektivet i sygehuset og bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort. Erfaringer fra Region Hovedstaden peger på, at forældrepeers i børne- og ungdomspsykiatrien kan være en måde at øge forældreinddragelse på, og at de kan være en kilde til viden for både forældre og klinikere, ligesom de kan være med til at understøtte en god relation imellem afdelingen og forældrene. Forældre-peers er forældre, som selv har erfaring med at have et barn eller ungt menneske der har fået behandling i børne- og ungepsykiatrien. Tilsvarende gode erfaringer har Region Hovedstaden gjort på voksenområdet med pårørendepeers, som vil blive overført til voksenpsykiatrien og Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (ATT) med ansættelse af pårørendepeers på de psykiatriske afdelinger og ATT.

Tidshorisont

Fordobling af afdelingernes peermedarbejdere samt ansættelse af pårørende peers forventes at finde sted i løbet af 2021.

Kontakt

Christina Qvist

Planlægningskonsulent


99 44 49 14
APPFWU02V