Skip til primært indhold

Uddannelse af 100 peers

Psykiatrisygehuset har gode erfaringer med peermedarbejdere, som er mennesker, der selv har erfaring med at have en psykisk lidelse. Uddannelse af 100 peers giver bedre redskaber til at støtte mennesker med psykiske lidelse i at vende tilbage til hverdagslivet. Der kan både være tale om frivillige og ansatte peers.

Aktører

Uddannelsen sker i samspil med kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Formål

Nogle af de nyuddannede peermedarbejdere kan få job i regionen, mens andre kan understøtte recovery andre steder, såsom i en frivillig eller kommunal kontekst.

Tidshorisont

Uddannelsen af de 100 peers skal ske i perioden 2020-2024.

Kontakt

PsykInfo Region Syddanmark


99 44 45 46
APPFWU01V