Skip til primært indhold

Center for ADHD - forskning, formidling og konsulentbistand til fagpersoner

Sikring af ensartede tilbud af høj kvalitet i behandlingen af ADHD i Region Syddanmark. Centeret forsker på ADHD-områder, formidler specialviden, og yder konsulentbistand samt sparring til fagpersoner.

Center for ADHD

J. B. Winsløws Vej 18, indgang 220A, 5000 Odense C


99 44 86 00

Mere information:

Åbningstider:
Mandag 8-15
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-13

Telefontid:
Inden for åbningstiden

Kerneområder

Centerets kerneområder er:

  • Formidling af specialviden som skal anvendes på tværs af regionen.
  • Støtte implementering af ensartet udredning og behandling af ADHD ud fra evidensbaseret viden.
  • Fungere som samarbejdspartner for kommunernes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), kommunernes socialforvaltninger, misbrugscentre, jobcentre og praksissektoren.
  • Yde undervisning, rådgivning og sparring på et højt videnskabeligt niveau.
  • Varetage højt specialiseret behandling af patienter med ADHD.
  • Initiere forskning på ADHD området.

Organisering

ADHD-centeret er ledelsesmæssigt forankret under afdelingsledelsen ved Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense - universitetsfunktion. En følgegruppe er nedsat med formålet at sikre implementeringen af koncept og overholdelse af tids- og udviklingsplan. Følgegruppen består af repræsentanter fra afdelingsledelserne fra de kliniske afdelinger og sygehusledelsen.

Niels Bilenberg

Professor og specialeansvarlig overlæge

Center for ADHD


99 44 86 83
APPFWU02V