Skip til primært indhold

Center for selvmordsforebyggelse - videns- og udviklingscenter for fagpersoner

Centeret er med til at sikre et ens behandlingstilbud af høj kvalitet til selvmordstruede patienter, fremme udviklingen og dele viden om selvmordsforebyggelse både regionalt, nationalt og internationalt.

Center for selvmordsforebyggelse

J. B. Winsløws Vej 28, indgang 228, 5000 Odense C


99 44 86 00

Mere information:

Åbningstider:
Mandag 8-15
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-13

Telefontid:
Inden for åbningstiden

Center for Selvmordsforebyggelse er et videns- og udviklingscenter. Centeret samarbejder og yder faglig sparring til samarbejdspartnere samt regionens centre og teams for selvmordsforebyggelse. Der afholdes videns- og udviklingsdage, årlig konference om selvmordsforebyggelse samt kurser i risikovurdering.

Kerneområder

  • Centeret er initiativtager og dynamo til at fastholde kursen med øget selvmordsforebyggelse.
  • Sikre et ensartet behandlingstilbud og service for borgere i Region Syddanmark.
  • Opbygge og formidle viden generelt om selvmordsforebyggelse samt yde rådgivning og hjælp til etablerede teams og kompetenceområder.
  • Fungere som samarbejdspartner for regioner, kommuner, Center for Selvmordsforskning, NEFOS, Livslinjen, DRISP m.fl.
  • Yde specialiseret opkvalificering i selvmordsforebyggelse til medarbejdere i psykiatrien.
  • Bidrage til styrkelse af samarbejdet mellem social- og sundhedssektor, være kontakt og netværksskabende inden for selvmordsforebyggelse nationalt og internationalt.
  • Bidrage til udvikling af nye behandlingstiltag for selvmordsforebyggelse.
  • Tilvejebringe systematisk viden om selvmordsforebyggelse, og formidle denne viden til borgere, sundheds- og socialsektoret samt andre relevante samarbejdspartnere.
  • Yde undervisning, rådgivning og sparring på et højt fagligt niveau.
  • Organisering

Ledelsesmæssigt supporteres CFS overordnet af afdelingsledelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, og i henhold til den daglig drift af funktionslederen i Affektivt Team.
CFS understøttes af følgegruppen for Center for Selvmordsforebyggelse.  

CFS består aktuelt af fire medarbejdere fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense; en centeransvarlig specialpsykolog, en klinisk sygeplejerske fra Team for Selvmordsforebyggelse, en socialrådgiver og en lægesekretær, samt en akademisk sygeplejerske fra voksenpsykiatrien.

 

Mette Raun Hansen

Centeransvarlig og specialpsykolog

Center for selvmordsforebyggelse


Tina Bech

Funktionsleder og sygeplejerske

Center for selvmordsforebyggelse


APPFWU02V