Skip til primært indhold

Tilbage til skole - tværfaglig indsats

'Tilbage til Skole' er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær.

Målsætning

Den overordnede målsætning for indsatserne i 'Tilbage til Skole’ er at sikre tværfaglig og tværsektoriel bistand til børn og unge, som skal vende tilbage til og fastholdes i stabil skolegang. Indsatsen er tilrettelagt med udgangspunkt i en kognitiv adfærdsterapeutisk teori og metode, When Children Refuse School, som er udviklet i USA af psykologerne Christopher A. Kearney og Anne Marie Albano. Her tages udgangspunkt i en tænkning om skolefravær ud fra 4 forskellige årsager og/eller bagvedliggende funktioner.

Konsultativ bistand, intensive forløb og besøg i hjemmet

Der tilbydes konsultativ bistand til fagpersoner, der møder børn med højt skolefravær og/ eller ustabilt skolefremmøde.

Der tilbydes intensive forløb for familier indskrevet i børne- og ungdomspsykiatrien, som er færdigbehandlede og fortsat har kompliceret ustabilt skolefremmøde.

I et tæt samarbejde med ambulatorierne i Vejle, Åbenrå og Esbjerg tilbydes der besøg i hjemmet til familien omkring barnets ustabile skolefremmøde samt deltagelse i tværsektorielt samarbejde.

Tværfaglig indsats i Sydjylland

Lone Højgaard Petersen

Sundhedsplejerske/Koordinator


23 69 30 87

Tværfaglig indsats på Fyn

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


40 19 80 78

Nini Engbo

Psykolog

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


40 19 80 78
APPFWU01V