Skip til primært indhold

Forskningsinfrastruktur og tilbud til forskere i Region Syddanmark og på Syddansk Universitet

Overblik over en række støttefunktioner og nyttige informationer til din forskning i alle forskningsstadier.

Støttefunktioner til din forskning

Som ansat i Psykiatrien og/eller på SDU har du adgang til en række støttefunktioner og nyttige informationer, som hjælper din forskning på vej i alle forskningsstadier.

Forskningsinfrastruktur og tilbud til forskere i Region Syddanmark og SDU - Syddansk Universitet

Region Syddanmark og SDU har en fælles portal, der giver adgang til alle fælles regionale og SDU støttefunktioner.

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Den videnskabsetiske Komité for at sikre forsøgspersonernes beskyttelse.

Læs mere om De videnskabsetiske Komitéer og få et overblik over krav og processer for godkendelse.

De teams i SDU RIO, der først og fremmest supporterer forskere, er Legal Services, Commercialisation, Research Support og Strategic Project Development.

SDU RIOs tilbud til forskere

Syddansk Forskerstøtte og Research Professional (fondsdatabase) yder support i at finde og ansøge midler fra nationale og internationale fonde/puljer.

Læs mere om forskningsfinansiering og årshjul

OPEN er en forskerstøtteenhed der hjælper sundhedsforskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring forskningsprojekter.

Læs mere på OPENs hjemmeside

SDEO hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationale udviklingsprojekter, partnerskaber, kompetencer og netværk.

Læs mere på SDEOs hjemmeside

Fondsmidler fra Horizon Europe kræver en ligestillingspolitik. Du kan finde de relevante oplysninger i Region Syddanmarks ligestillingsplan (Gender Equality Plan).

Læs mere under medarbejderpolitikker på Region Syddanmarks hjemmeside

APPFWU02V