Skip til primært indhold

Midler til rejser, kongresser, kurser samt rejser til Danmark for udenlandske forskere

Kriterier og informationer om støtte til rejser, videnskabelige kongresser og symposier og kurser samt mulighed for finansiering af rejser til Danmark for udenlandske forskere.

Forskerstillinger primært knyttet til Psykiatrien i Region Syddanmark

Støtte gives til:

  • Ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark eller
  • Tilknyttede til et forskningsprojekt med basis i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Ansøgning og bilag

Alle forskere skal søge om dækning af rejseudgifter, deltagelse i kongresser, kurser eller andet.

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

  • Program for arrangementet
  • Abstract af tilmeldt poster/foredrag (for kongresser og symposier)
  • Meddelelse fra arrangørerne om optagelse på kursus (gælder kun kurser)
  • Invitation som foredragsholder, accept fra arrangørerne af abstract (disse kan eftersendes)
  • Argumenter for relevansen af opholdet/kurset (gælder alle ansøgninger)

Ansøgningen sendes til din lokale forskningsleder til godkendelse.

Skema til udbetaling af udlæg til forskning - kræver Excel

Rejser og kurser

Støtte gives til kurser inden for ansøgerens forskningsområde. Hver ansøger kan maksimalt få et tilskud på i alt 30.000 kr. om året til rejser og kurser. Det er muligt at opnå støtte til flere rejser eller kurser pr. år inden for maksimumsbeløbet.

Tilskud til rejser og kurser ydes efter følgende regler:

  • Fuld rejsegodtgørelse, den billigste og rimelige rejseform
  • Fuldt kongres- eller kursusgebyr
  • Støtte til opholdsudgifter.

Billigste befordringsmidler skal i videst mulige omfang benyttes til rejser, der godtgøres af det offentlige. Det er ikke afgørende, om tog eller fly anvendes. Benyttelse af andet befordringsmiddel, herunder benyttelse af eget befordringsmiddel, er tilladt, når særlige forhold taler derfor.

Foregår flere møder i forlængelse af hinanden, skal der indsendes særskilte ansøgninger.

Ansøgningsskema til rejsepuljen - kræver Word

Læs mere om arbejdsgangen vedrørende rejsepuljeansøgninger samt den efterfølgende administrative behandling af ansøgningen på det eksterne Infonet

Rejsearrangør Via Egencia

Brug af en rejsearrangør letter forskeren i forhold til bestilling og de efterfølgende administrative processer. Rejsearrangøren kan stå for hele bestillingen og sender fakturaen direkte til den konto, der skal betale udgiften.

Bestilling af rejser og hotelophold kan ske gennem rejsearrangøren Via Egencia. Det gælder både for rejser i ind- og udland.

Til forskningsrelaterede rejser, som er godkendt af forskningsleder eller –koordinator, kan EAN 5798-0025-70571 anvendes. Administrationens kundenummer er 49103.

Kontakt

Egencia

Rejsearrangør


70 70 81 25

Videnskabelige kongresser og symposier

Støtte ydes til videnskabelige kongresser og symposier ud fra flg. krav:
Symposier indenfor ansøgerens forskningsområde og med dokumenteret aktiv deltagelse med foredrag eller poster. Ansøger skal være den, der præsenterer arbejdet, dvs. foredragsholder eller præsenterende forfatter på poster.

Rejser med tilknytning til definerede og veldokumenterede forskningsprojekter, f.eks. i forbindelse med deltagelse i netværksdannende forskemøder. Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold.

Kontakt

Maja Thyrsted

Regnskabskonsulent - regnskabsmæssig bistand, rejsepuljeansøgninger, udlæg og udenlandske fakturaer

Økonomi og Planlægning, Administrationen


99 44 48 52

Michael Jensen

Specialist - regnskabsmæssig bistand, rejsepuljeansøgninger, udlæg og udenlandske fakturaer

Økonomi og Planlægning, Administrationen


99 44 48 51
APPFWU02V