Skip til primært indhold

Psykiatriens Forskningssekretariat

Forskningssekretariatet varetager forskningsstøttefunktionen for Psykiatrien i Region Syddanmark samt Syddansk Universitetshospital. Enhedens kerneopgave er at medvirke til at sikre optimale vilkår for forskningen og facilitere, at målene i strategierne for den psykiatriske forskning kan opnås.

Supportfunktioner til forskere

Forskningssekretariatet yder hjælp til forskere inden for disse områder:

  • Statistik vejledning og rådgivning
  • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
  • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
  • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
  • Bogføring og økonomiopfølgning
  • Administration af Psykiatriens Forskningsfond
  • Administration af rejse- og internationaliseringspuljer
  • Anmeldelse vedr. opbevaring og behandling af data
  • HR-bistand ved forskningsansættelser.

Forskningsinfrastruktur og tilbud til forskere i Region Syddanmark og SDU - Syddansk Universitet

Region Syddanmark og SDU har en fælles portal, der giver adgang til alle fælles regionale og SDU støttefunktioner. Her finder du en række forskerstøttefunktioner.

Forskningsinfrastruktur i Region Syddanmark

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Den videnskabsetiske Komité for at sikre forsøgspersonernes beskyttelse.

Læs mere om De videnskabsetiske Komitéer og få et overblik over krav og processer for godkendelse.

De teams i SDU RIO, der først og fremmest supporterer forskere, er Legal Services, Commercialisation, Research Support og Strategic Project Development.

SDU RIOs tilbud til forskere

Syddansk Forskerstøtte og Research Professional (fondsdatabase) yder support i at finde og ansøge midler fra nationale og internationale fonde/puljer.

Overblik over fonde og puljer og support i fundraising

Læs mere om forskningsfinansiering og årshjul

OPEN er en forskerstøtteenhed der hjælper sundhedsforskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring forskningsprojekter.

Læs mere på OPENs hjemmeside

SDEO hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationale udviklingsprojekter, partnerskaber, kompetencer og netværk.

Læs mere på SDEOs hjemmeside

Fondsmidler fra Horizon Europe kræver en ligestillingspolitik. Du kan finde de relevante oplysninger i Region Syddanmarks ligestillingsplan (Gender Equality Plan).

Læs mere under medarbejderpolitikker på Region Syddanmarks hjemmeside

Forskningssekretariatet i Økonomi og Planlægning, Administrationen

Lille Grundet Hulvej 25, Bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 48
APPFWU01V