Skip til primært indhold

Fremskudt funktion - for børn og unge i mistrivsel

Fremskudt Funktion er et tværsektorielt samarbejde mellem psykiatrien og kommunerne, som forebygger at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser. Målgruppen er 6–17 år.

Hurtig hjælp i nærmiljøet og samarbejde på tværs

Arbejdet i Fremskudt funktion skal være med til at sikre, at:

 • børn og unge i mistrivsel og deres familier oplever hurtig hjælp i nærmiljøet
 • samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer
 • der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Målgruppen for funktionens arbejde er børn og unge i alderen 6-17 år.

Sparringsteammøder

Formålet med sparringsteammødet er at drøfte barnets/ unges situation og sammen lægge en plan for at hjælpe barnet/ unge ud af mistrivsel.

Deltagere i sparringsteammøderne er:

 • regionale medarbejdere fra psykiatrien
 • kommunale medarbejdere
 • skolen
 • forældrene til et barn/ ung i mistrivsel og evt. den unge. 

Praktiserende læge

Som praktiserende læge kan du arbejde sammen med Fremskudt funktion ved at indstille et barn i mistrivsel til et sparringsteammøde. Lægen vurderer, at det ikke drejer sig om akut psykiatrisk problemstilling og en henvisning til psykiatrien er ikke er det rigtige tilbud for borgeren. For at indstille en sag til Fremskudt Funktion kan du kontakte en regional medarbejder fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, som kan bringe sagen med på et sparringsteammøde. Du har mulighed for selv at deltage på sparringsteammødet, enten fysisk eller via video.

Kontaktinformationer for almen praksis

Find kontaktinformationer til de fagprofessionelle i Børne- og Ungdomspsykiatrien, der arbejder med Fremskudt Funktion.

Fyn (undtagen Langeland og Odense)

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 19 80 78

Kasper Vinther Schytte

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


23 20 96 47

Tina Andersen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 17 73 11

Billund, Fredericia, Kolding og Vejle Kommune

Britta Juul Slaikjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


24 22 76 82

Ellen Schmidt-Rasmussen Kjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


29 65 48 45

Esbjerg, Varde og Vejen Kommune

Malene Agerbak Christensen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


24 92 41 26

Sara S. Bruun-Rasmussen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


40 20 23 07

Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune

Anne-Marie Laier

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


61 61 54 42

Sven Salomon Jensen

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


24 82 66 12

Kommunal medarbejder

I de enkelte kommuner er det PPR-psykologer, der modtager sager fra øvrige kommunale medarbejdere.
Som kommunalt ansat skal du kontakte den lokale PPR-psykolog, hvis du har et barn eller en ung, som du gerne vil bringe ind i Fremskudt funktion.

Forælder til et barn i mistrivsel

Som forælder til et barn, der ikke trives, skal du kontakte en fagperson, som med din tilladelse kan indsende sagen til et af vores sparringsteams.

Fagpersonen kan f.eks. være:

 • dit barns klasselærer
 • PPR-psykolog eller
 • den praktiserende læge.

Webinar til frontpersonale om angst hos børn og unge

Webinaret henvender sig til frontpersonale på skoler. Vores hensigt med webinaret er at give en indsigt i, hvordan angst kan behandles ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme. Vores håb er, at denne viden kan imødekomme nogle af de spørgsmål, som vi får stillet f. eks. om læreren kan gøre noget, som kan forværre barnets angst.

Webinaret er opdelt i 3 sessioner:

 1. Hvordan kan vi forstå angst og forskellige angstlidelser?
 2. Principper i angstbehandlingen og hvordan det kan omsættes til en skolehverdag.
 3. Fra teori til praksis - hvad kan jeg gøre i praksis?

 

1. Hvordan kan vi forstå angst og forskellige angstlidelser?

2. Principper i angstbehandlingen og hvordan det kan omsættes til en skolehverdag

3. Fra teori til praksis - hvad kan jeg gøre i praksis?

Webinar til forældre med børn i skolealderen eller teenagebørn om følelser og følelsesregulering

Webinaret om følelser og følelsesregulering er til dig, der er interesseret i at lære mere om redskaber, som man hjælpe børn og teenagere med at regulere svære og stærke følelser.

Følelser og følelsesregulering - en introduktion

Kontakt

Alice Lund Riis-Høegh

Projektleder

Fremskudt funktion


29 24 94 21
APPFWU02V