Skip til primært indhold

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter i psykiatrien er med til at varetage den daglige pleje og omsorg i behandlingen af patienterne. Opgaverne er helt grundlæggende og centrale i forbindelse med behandlingsindsatsen.

”For social- og sundhedsassistenter er psykiatrien et spændende felt, hvor man skal kunne tænke og navigere hurtigt for
at tilpasse sig den aktuelle situation, der hele tiden skifter hos patienterne. Alle vagter er forskellige.”

                                                                            Social- og sundhedsassistent i psykiatrien


Social- og sundhedsassistentens arbejde i psykiatrien

Social- og sundhedsassistentens rolle på et psykiatrisk afsnit består i at opbygge tillidsfulde relationer med de af samfundets borgere, der er i deres mest sårbare perioder i livet.

Dit helhedsorienterede perspektiv på patienten gør også, at du kan understøtte behandlingen, patienten og det kollegiale samarbejde med et somatisk og et kommunalt blik.

Kerneopgaver som social- og sundhedsassistent i psykiatrien

Social- og sundhedsassistenter med dansk autorisation har mulighed for at arbejde med den patientgruppe, som de brænder mest for. For eksempel med:

 • Børn og unge
 • Voksne
 • Ældre

Arbejdsdage kan eksempelvis indeholde:

 • Sygepleje af grundlæggende behov, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sygepleje med særlig fokus på aktivitet
 • Forebyggelse af tvang, herunder konflikthåndtering og deeskalering
 • Rehabilitering
 • Undervisning og vejledning
 • Administrative opgaver

Uddannelse som social- og sundhedsassistent i psykiatrien

Når du er uddannet social- og sundhedsassistent og har opnået dansk autorisation, kan du få en stilling i Psykiatrien. Når du først er her, har du rig mulighed for at videreuddanne dig ud fra dine karrieredrømme og interesser.

Karrieremuligheder som social- og sundhedsassistent i psykiatrien

Du kan vælge at arbejde som social- og sundhedsassistent og dygtiggøre dig inden for dit fag. Du kan også vælge at tage en psykiatrisk suppleringsuddannelse, som gør dig særlig kompetent til at håndtere det psykiatriske speciale. Og du kan tale med din leder om en karriere inden for psykiatrien, hvor der er et væld af muligheder.

Du kan læse mere om den psykiatriske suppleringsuddannelse på UddannelsesGuiden.

Efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har udviklet og udbyder vores egen efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter:

Psykiatrisk efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter er et selvstændigt uddannelsesforløb med både teoretisk undervisning og klinisk praktik. Forløbet styrker og videreudvikler medarbejderens kompetencer til at yde omsorg, observere, reflektere og videregive relevante informationer med udgangspunkt i patientens og pårørendes ønsker og behov.

Har du lyst til at prøve kræfter med et nyt område inden for psykiatrien. Så kan du som social- og sundhedsassistent f.eks. videreuddanne dig inden for:

 • Ledelse
 • Praktikvejleder for uddannelsestagende
 • Eller muligvis sygeplejerske

AMU-uddannelser kan hjælpe dig med at komme i dybden med nye sider af dit fag. Der er et væld af muligheder for efteruddannelser i disse specialer ved at deltage på uddannelserne.

AMU-uddannelser er korte og billige kurser, som udbydes på social- og sundhedsskolerne.

Læs mere om AMU-uddannelserne på UddannelsesGuiden under ’mere uddannelse’.

 

APPFWU01V