Skip til primært indhold

Socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgiverne er med til at sikre den afgørende sammenhæng i patienternes forløb. Med deres kendskab til både kommune og sundhedssystem kan de bygge den nødvendige bro mellem den primære og sekundære sundhedssektor samt skabe sammenhængen mellem de medicinske, sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.

”Arbejdet i psykiatrien er ikke stressende på samme måde som andre steder i sundhedsvæsenet.
Jeg føler mig meget sjældent presset. Jeg oplever, at der er stort fokus på det gode arbejdsmiljø,
hvor kollegerne tager hånd om hinanden.”

                                                                                                     Socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgivernes arbejde i psykiatrien

Socialrådgiveren er i sundheds- og psykiatriindsatsen med til at sikre den afgørende sammenhæng i patientens forløb. Kendskabet til kommune og sundhedssystemet hjælper dig med at bygge en bro for patienten mellem den primære og sekundære sundhedssektor samt skabe en sammenhæng for dem mellem de medicinske, sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. Socialrådgiveren bidrager dermed til patientens recovery ved et blik for samarbejde mellem instanser og for samspillet mellem det biologiske, det psykologiske og det sociale.

Kerneopgaver som socialrådgiver i psykiatrien

Mange patienter med psykisk sygdom oplever, at deres liv ændrer sig markant. Sygdommen kan bl.a. have konsekvenser for deres:

 • Familieliv
 • Arbejde
 • Fritidsinteresser
 • Økonomi
 • Boligsituation

Pludselig kan de ikke det samme som de kunne før, og de bliver i værste fald truet på deres arbejdsevne, økonomi og familiære forhold.

Uddannelse som socialrådgiver i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har enkelte praktikpladser til socialrådgiverstuderende, i både:

 • Voksenpsykiatrien
 • Børne- og ungdomspsykiatrien

Her kommer du til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, som giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Karrieremuligheder som socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgiveren i psykiatrien har flere muligheder for efteruddannelse og specialisering inden for de områder, du finder interessante i psykiatrien.

Efteruddannelse som socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgiveren har mulighed for kortere efteruddannelse i psykiatrien, men du kan også vælge f.eks. at tage en diplomuddannelse i psykiatri. Uddannelsen vil styrke din socialrådgiverfaglighed i den psykiatriske retning, og den vil ruste dig til at møde og agere i den komplekse virkelighed, psykiatrien og det psykiatriske speciale er udgjort af.

Du kan læse mere om den sociale diplomuddannelse på UC SYDs hjemmeside.

Er du mere interesseret i at dygtiggøre dig inden for eksempelvis børn og unge, er der også en diplomuddannelse til dig.

Du kan læse mere om den pædagogiske diplomuddannelse på UC SYDs hjemmeside.

Socialrådgiveren kan også vælge at gå dybere ind i et interesseområde. Det gør du på én af de mange master og kandidatuddannelser, der er struktureret til at gøre dig, som socialrådgiver i psykiatrien, endnu mere kompetent.

Du kan f.eks. vælge en:

 • Master i offentlig ledelse
 • Kandidat i socialt arbejde

Eller måske deltage i et forskerfællesskab?

Du kan læse mere om dine uddannelsesmuligheder på finduddannelse.dk.

Yderligere kan du som socialrådgiver specialisere dig indenfor:

 • Psykologi
 • Socialt arbejde
 • Udsatte børn og unge

Tal med din nærmeste leder om, hvordan de eventuelt kan tilrettelægges, mens du opnår praksisviden i dit arbejde.

Job med større ansvar som socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgiverens uddannelsesmuligheder vil styrke din faglighed og bidrage til at patienten får de bedste forudsætninger for at leve et så normalt og tilfredsstillende liv som muligt.

Har du lyst til mere, kan du altid søge om at avancere i psykiatrien.

Job med større ansvar er f.eks.:

 • Ledende socialrådgiver på et afsnit
 • Praktikvejleder for socialrådgiverstuderende

 

APPFWU02V