Skip til primært indhold

Særlige psykiatripladser åbner i Odense

Den 2. november flytter de særlige psykiatripladser fra Psykiatrisk Afd. Vejle til Psykiatrisk Afd. Odense. Det er en del af en større sengerokade i psykiatrisygehuset, som samlet set giver flere sengepladser. Personalet har den seneste måned arbejdet på at gøre afsnittet klar til at kunne byde patienterne velkommen.

I dag flytter afsnittet med 15 særlige pladser fra Vejle til Odense. Pladserne er målrettet personer med svære psykiske sygdomme, udadreagerende adfærd og et eventuelt misbrug. Som en del af en større sengerokade anbefalet i Psykiatriplanen har regionsrådet besluttet at rykke de særlige pladser fra Psykiatrisk Afdeling Vejle til afdelingen i Odense.

Varigheden af indlæggelsen er generelt længere på de særlige pladser sammenlignet med en normal indlæggelse i psykiatrisygehuset. Personalegruppen er mere tværfaglig, da der ud over sygeplejersker, læger, samt social- og sundhedsassistenter også er pædagoger, terapeuter, psykologer, socialrådgivere og misbrugskonsulenter for en ekstra helhedsorienteret, rehabiliterende indsats.

En af nøglerne til et godt udbytte af de særlige pladser er desuden et tæt samarbejde med de syddanske kommuner om patienternes forløb. Og med etableringen af afsnittet i Odense er der i Syddanmark en bedre geografisk fordeling af sengepladserne sammenlignet med før, hvor de lå i Esbjerg og Vejle.

Derudover betyder flytningen samlet set, at der kommer flere sengepladser i psykiatrisygehuset. Det fortæller administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Det her er første rul i en stor rokade, der gør, at vi får flere almenpsykiatriske sengepladser. Først i Vejle, hvor der kommer 15 ekstra almenpsykiatriske senge. Der er efterfølgende endnu flere sengepladser på vej med etableringen af nyt OUH, hvor der etableres et rehabiliteringsafsnit med 19 senge. At vi samtidig kan være mere tilgængelige geografisk, med særlige pladser i både Jylland og på Fyn, er jo rigtig glædeligt, siger hun.

Den seneste måned er gået med at få overgangen til at foregå så gnidningsfrit som muligt. Personalet har fået en grundig introduktion til de nye rammer og opgaven på afsnittet, og patienterne har været forbi og se deres nye sted. 14 af de 15 pladser til rådighed er ved indflytningen optaget.

Hos Psykiatrisk Afdeling Odense glæder man sig til at komme i gang og få tilknyttet det nye afsnit, da de håber, det kan give noget inspiration til de resterende afsnit.

- Vi har arbejdet på overgangen længe, og derfor ser vi frem til at starte og tage imod patienter og nye kollegaer. Vi glæder os til at samarbejde med de nye med de nye faggrupper, som måske kan give afdelingen nogle nye kompetencer inden for eksempelvis misbrug, forklarer Rikke Sveistrup, der er oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense.

Der eksisterer på landsplan 150 særlige pladser, som blev etableret i 2018. Man skal som patient selv takke ja til et behandlingsophold på de særlige pladser.

Christel Maria Bak Jantzen

Projektmedarbejder

Psykiatrisk Afdeling Odense


24 65 35 29
APPFWU01V