Skip til primært indhold

Fremskudt Funktion sætter fokus på unges mentale trivsel efter corona

Projekt Fremskudt Funktion forebygger mistrivsel blandt børn og unge, og nu sætter projektet særligt fokus på unges trivsel efter corona.

Restriktioner, mundbind og nedlukninger er fortid, og børn og unge er igen tilbage i klasselokalet. De syddanske kommuner og Region Syddanmark er via Fremskudt Funktion klar til at fokusere endnu mere på at styrke den mentale trivsel for børn og unge efter coronapandemien.

- Pandemien, restriktioner og ophævelsen af restriktioner er en stor omvæltning i vores hverdag, og det har været en udfordring for mange unge. Derfor er det vigtigt, vi nu sætter stor fokus på, hvordan vi kan fremme trivslen blandt børn og unge efter ophævelsen af restriktioner, lyder det fra Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark og regional medformand i Fremskudt Funktion.

Godt samarbejde skaber flere handlemuligheder

Alle syddanske kommuner er en del af Fremskudt Funktion, og i Middelfart er man glad for samarbejdet, der bidrager til at støtte børn og unge med de udfordringer, de står med i dag.

- Fremskudt Funktion har givet os kommuner mulighed for at få råd og sparring af regionens specialister, og det har konkret betydet, at vi ser nye handlemuligheder for de børn og unge, som har brug for ekstra støtte for at trives og føle, at de hører til i de fællesskaber, der er i skolen og i fritiden, siger Charlotte Houlberg, Børn- og Ungedirektør i Middelfart Kommune og kommunal medformand i Fremskudt Funktion.

Konference om unges trivsel efter corona

Den 30. september afholdt Fremskudt Funktion konference, hvor ledere og medarbejdere blandt andet talte om at sikre en god overgang tilbage til skoletilbuddet, og hvordan vi fremmer de unges trivsel, når restriktionerne er lagt bag os.

På dagen deltog blandt andre en repræsentant for et nyt ungdomspanel, der er nedsat af regeringen. Ungdomspanelet skal både komme med anbefalinger til regeringen, kommuner og andre relevante institutioner om, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, som corona har skabt, og se på hvordan man generelt forbedrer ungdomslivet.

Oplægget var også noget, der vakte stor interesse for de fremmødte.

- Det har været en meget lærerig dag, hvor vi har fået nogle spændende nye input. Vi har haft mange gode diskussioner og fået gode redskaber, som kan gavne børnene og de unge, fortæller Alice Lund Riis-Høegh, projektleder i Fremskudt Funktion.

Yderligere oplysninger hos:

Charlotte Houlberg

Børn- og Ungedirektør

Middelfart Kommune


88 88 52 00

Alice Lund Riis-Høegh

Projektleder

Fremskudt funktion


29 24 94 21
APPFWU01V