Skip til primært indhold

Lone Bülow Friis er ny ledende oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Vejle

Fredag den 1. oktober var første arbejdsdag for Lone Bülow Toft Friis på Psykiatrisk Afdeling Vejle – hvor hun er ansat som ny ledende oversygeplejerske.

Lone, der gennem de sidste 10 år har haft sit primære fokus på ledelse, kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske for sengeafsnit for unge i Herning og Skejby under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midt.

Tidligere har hun også været ansat som projektleder for National Kvalitetssikring af antipsykotisk behandling samt som projektleder med en tværsektoriel samarbejdsmodel for demensområdet.

Sammen med ledende overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen vil Lone udgøre afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

- Jeg ser meget frem til at give mit bidrag til den positive udvikling på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

- Som leder lægger jeg vægt på motiverende og engagerende ledelse, og jeg kommer til at arbejde for at den daglige drift, det psykiatriske tilbud til patienterne, og det gode arbejdsmiljø fortsat kan gå hånd i hånd, fortæller Lone Bülow Toft Friis.

Privat er Lone gift og bor i Herning med sine tre børn. Hun overtager stillingen som oversygeplejerske fra Peter Jezek, der stopper den 1. november.

APPFWU02V