Skip til primært indhold

Ny samarbejdsmodel skaber bedre sammenhæng

For at nå hele vejen rundt om patienten har projektet fokuseret på at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører, der er tilknyttet et behandlingsforløb. Det er gjort ved at udvikle en samarbejdsmodel, som styrker den faglige relation på tværs af sektorer og sikrer et mere sammenhængende forløb for patienten helt fra modtagelse til afslutning.

Kursus i mentaliseringsbaseret terapi

Senest har 70 personer tilknyttede spiseforstyrrelsesområdet på tværs af sektorerne i Region Syddanmark over flere dage været på kursus i mentaliseringsbaseret terapi.

- I projektet har vi fokuseret på, at vi skal være sammen om at være nysgerrige. Vi skal være nysgerrige på hinanden i det faglige og på tværs af aktører, men vi skal i den grad også være nysgerrige på patienten og dennes behov. Det tror vi på kan sikre et bedre forløb, hvor patienten lettere kan vende tilbage til en normal hverdag efter indlæggelse, fortæller projektmedarbejder Christel Maria Bak Jantzen fra Psykiatrisk Afdeling Odense.

Vidensdeling af projekterfaringer

Som led i at sikre et bedre samarbejde på tværs af sektorer, var projektet vært for en faglig konference den 17. november. Konferencen henvendte sig til kommuner, socialområdet samt Psykiatrien i Region Syddanmark, og formålet var at vidensdele og præsentere projektets erfaringer.

- Med konferencen rundede vi foreløbigt projektperioden af med forskellige vinkler på spiseforstyrrelser. Her har vi præsenteret nogle af de løsninger, vi har arbejdet på, og vi har hørt fra tidligere patienter, der fortalte om livet med en spiseforstyrrelse og deres erfaringer med behandling, fortæller Christel Maria Bak Jantzen

Øget fokus på spiseforstyrrelsesområdet

Regionsrådet besluttede i september at øge fokus på spiseforstyrrelsesområdet som en del af budgetforliget for 2022. Det indebærer en analyse af området, som blandt andet kommer til at trække på erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade”.

Derudover er det aftalt, at der i løbet af første halvår i 2022 bliver udviklet en fælles specialistuddannelse på tværs af sektorerne.

APPFWU02V