Skip til primært indhold

App skal give tidlig hjælp til unge med selvmordstanker

Nyt projekt skal udvikle og afprøve en tidlig digital indsats til unge mellem 15-25 år med selvmordstanker. Det er blevet muligt takket være en donation på 1,66 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Det digitale selvhjælpsprogram skal med øvelser og strategier hjælpe unge med selvværd, selvforståelse og selvregulering. Den nye app, der også kan tilgås via PC som hjemmeside, skal supplere og udfylde hullet blandt eksisterende tilbud.

Flere unge med selvmordstanker

Den nationale sundhedsprofil for 2021 viste en markant stigning i andelen af unge mellem 16-24 år med dårligt mentalt helbred. Samtidigt er tilbud til unge med mentale udfordringer under massivt pres og ventelisterne lange. Hvis unge med selvmordstanker ikke får hjælp, forstærkes deres mistrivsel og risikoen for selvmordsadfærd kan vokse. 30% af alle unge har på et tidspunkt haft selvmordstanker. Selvmordstanker påvirker deres mentale sundhed, deres uddannelse og deres sociale liv. Og hvis de ikke får tidlig hjælp, kan selvmordstankerne eskalere.

Brug for et digitalt tilbud

- Det har flere fordele at møde de unge med et digitalt selvhjælpsprogram. Det er altid frit tilgængeligt. Det er lige ved hånden på telefonen eller computeren. Brugerne kan være helt anonyme og undgå det stigma, nogen oplever ved at søge hjælp. Og en digital indsats kan hjælpe mange effektivt og tidligt, imens løsningen kan afdramatisere det at opleve selvmordstanker, siger Lisbeth Thisted, projektchef i Center for Digital Psykiatri, om den nye løsnings potentiale.

Udviklingen og afprøvningen står Center for Digital Psykiatri for i partnerskab med Center for Selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Odense Lokalpsykiatri, Odense Kommune og Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Projektgruppens ambition er, at næste skridt blive et stort forskningsstudie i tilbuddets effekt, når løsningen er færdig og afprøvet. På sigt kan det digitale selvhjælpsprogram hjælpe op mod 200.000 danske unge med mistrivsel og selvmordstanker.

Lisbeth Thisted

Projektchef, Leder for Udvikling og Implementering

Center for Digital Psykiatri


29 79 64 34
APPFWU01V