Skip til primært indhold

Bliv klogere på selvmordsforebyggelse med Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark markerer Verdensdag For Selvmordsforebyggelse med en temadag om hjælp og behandlingstilbud til selvmordstruede og pårørende. Alle interesserede er velkomne til at deltage, og arrangementet er gratis.

Over hele verden afholdes arrangementer i anledning af Verdensdag for selvmordsforebyggelse. 12. september inviterer Psykiatrien i Region Syddanmark til en temadag med fokus på, hvor der er hjælp at hente for borgere, der har selvmordstanker.

Blandt andet kan tilmeldte høre mere om den indsats kommuner, praktiserende læger og Psykiatrien i Region Syddanmark yder for at øge børn og unges trivsel. Indsatsen kaldes Fremskudt funktion og handler om at hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer tidligt i forløbet.

- Samarbejdet betyder, at vi kan hjælpe børn og unge, inden de får det så dårligt, at det kræver behandling i psykiatrien. Vi har fokus på, at give en hurtig hjælp i nærmiljøet, så barnet kan bevare tilknytningen til hverdagslivet, siger Hanne Holm, der er socialrådgiver i Børne- og Ungepsykiatrien.

Temadagen vil både handle om selvmordsforebyggelse på børne-, unge- og voksenområdet. Dagen holdes for 11. gang og er et samarbejde mellem NEFOS, Center for Mental Sundhed, Center for Selvmordsforskning og Region Syddanmarks Center for selvmordsforebyggelse.

NEFOS, der er en organisation som yder støtte og rådgivning til alle, der er påvirket af andres selvmordshandlinger, vil på temadagen sætte fokus på vigtigheden i at hjælpe pårørende og efterladte.

- Der kan være stor mistrivsel blandt personer, der har haft selvmord eller selvmordsforsøg tæt inde på livet. Vi kan være med til at guide pårørende i, hvordan de kan håndtere situationen, og hvad de skal være opmærksomme på, siger Elene Fleischer, der er faglig leder hos NEFOS.

Derudover vil det også være muligt at høre om politiets forebyggende arbejde, Odense Kommunes forebyggende hjemmebesøg og Livslinjens arbejde. 

Tilmelding inden 25. august

Temadagen er 12. september fra 8:30 til 15 på Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding inden 25. august af hensyn til forplejning. 

Ræk ud, hvis du går med selvmordstanker

Går du, eller nogen du kender, med tanker om selvmord, så ræk ud efter hjælp.

Find telefonnumre på Region Syddanmarks Psykiatriske Akutmodtagelser her. Eller ring til Livslinjen på nummer 70 20 12 01.

I dagstimerne mellem 9 og 15 kan du også kontakte Psykinfo for at få psykiatrisk rådgivning. De sidder klar ved telefonen på nummer 99 44 45 46.

Fakta om selvmord

  • Selvmordshyppigheden er faldet markant fra 1980 og frem til årtusindeskiftet, hvorefter udviklingen stort set er stagneret. I 2018 blev der registreret 610 selvmord i Danmark. 
  • Hyppigheden for selvmord er kønsmæssigt størst blandt mænd og aldersmæssigt hyppigst i den ældre del af befolkningen.
  • Det anslås at mellem 6.000-12.000 mennesker hvert år forsøger selvmord i Danmark. Det er yngre kvinder (10-34-årige), der hyppigst forsøger at begå selvmord.
  • Flere faktorer har betydning for raten af selvmord og selvmordsforsøg, og mange selvmordsforsøg og selvmord sker blandt mennesker, som ikke har kontakt til psykiatrien.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, oktober 2021

Tanja Pinderup Hessner

Kommunikationskonsulent


21 18 39 83

Mette Raun Hansen

Specialpsykolog

Børne og Ungdomspsykiatri Odense


APPFWU02V