Skip til primært indhold

De syddanske lokalpsykiatrier har igen i år nogle af landets mest tilfredse patienter

Personalets imødekommenhed og nærvær er én af årsagerne til, at hele 9 ud af 10 voksne borgere er tilfredse i mødet med den syddanske lokalpsykiatri. Tilfredsheden blandt de syddanske patienter er således igen i år højere end landsgennemsnittet. Det viser den årlige landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed LUP.

De syddanske lokalpsykiatrier har igen i år nogle af landets mest tilfredse patienter

Hele 87 procent af de ambulante patienter og 79 procent af de indlagte patienter har en positiv oplevelse af mødet med Psykiatrien i Region Syddanmark. Det viser resultatet af den årlige landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed også kaldet LUP.

Stor tilfredshed blandt de voksne patienter

Det er især Lokalpsykiatrien, der blandt andet scorer højt på tilfredsheden i spørgsmålet om personalets imødekommenhed og nærvær – og i forhold til oplevelsen af at være med i beslutninger om egen behandling og støtte.

- Tallene afspejler den faglighed, men også det nærvær og den indlevelsesevne, som sygehusets patienter og pårørende bliver mødt med af vores dygtige medarbejdere. Noget, der gør sig gældende i hele psykiatrisygehuset, fortæller administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Fælles beslutninger bidrager til, at patienten selv tager ejerskab for at komme sig – men der er også fortsat et forbedringspotentiale i at få netværket omkring patienten og de nærmeste pårørende inddraget i endnu højere grad. Vi ved, at inddragelse af pårørende kan medvirke til, at risikoen for tilbagefald og genindlæggelser reduceres, så det er et område, vi har et særligt fokus på at udvikle yderligere, lyder det fra Charlotte Rosenkrantz Josefsen, der samtidig påpeger, at Region Syddanmark netop har etableret Center for pårørendeinddragelse, der skal være med til at understøtte psykiatriens og somatikkens arbejde med pårørendeinddragelse.

Børne- og ungdomspsykiatrien er gode til at inddrage patienterne og de pårørende

I forhold til at være med omkring beslutningerne om udredning og behandling ligger også de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark over landsgennemsnittet - for andet år i træk.

Blandt de ambulante patienter og deres forældre er henholdsvis 75 og 79 procent tilfredse med kontakten til ambulatoriet, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Også tilfredsheden blandt de indlagte børn og unge ligger på niveau med landsgennemsnittet.

- De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger gør en ihærdig indsats for at skabe de bedst mulige rammer og behandling for de unge patienter og deres pårørende, og de er gode til at inddrage patienterne og deres forældre, men der er mange forhold, der spiller ind. Det handler også om forventningsafstemning og koordinering på tværs, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Indlæggelsen er en del af en samlet indsats. Der er ofte brug for støtte og måske også behandling, efter udskrivelsen – børnene og de unge skal gribes – samtidig med at der er brug for at sætte tidligt ind i sygdomsforløbet, så indlæggelse måske helt kan undgås.

Fakta om psykiatrisygehuset

Er man som patient tilknyttet den ambulante behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark betyder det, at man ikke er indlagt under sin behandling. Behandlingen kan foregå på forskellige måder – enten ved at patienten selv møder op i vores lokalpsykiatrier eller en af regionens specialklinikker, og for børn og unge i vores ambulatorier. Patienten kan også få besøg af behandlere i hjemmet.

Link til rapporterne på Defactums hjemmeside:

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien - DEFACTUM

 

APPFWU01V