Skip til primært indhold

Louise Schwartz konstitueres 1. maj som ny afdelingschef for Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Mangeårige erfaring med ledelse og børne- og ungdomspsykiatri gør ny leder ideel til jobbet.

Louise Schwartz tiltræder som ny afdelingschef for Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland

- Der er pres på børne- og ungepsykiatrien i de her år med stigende antal henvisninger og opmærksomhed på, at flere børn og unge kommer i mistrivsel. Jeg har en stærk faglig forankring i det her speciale og glæder mig til at blive en del af den nuværende ledelse og bidrage til at løse de udfordringer vi står over for i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

Sådan siger Louise Schwartz, der tiltræder som konstitueret leder af afdelingen den 1. maj og et år frem. 

Siden 2019 har Louise Schwartz været chef for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Region Syddanmark, og inden da var hun ansat som specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Kolding.

Louise Schwartz glæder sig derfor til at vende tilbage til børne- og ungdomspsykiatrien – et område, der står hendes hjerte meget nær, fortæller hun.

Hendes erfaring inden for området glæder hun sig til at bruge aktivt, når hun den 2. maj har første arbejdsdag som afdelingschef.

Louise Schwartz skal lede afdelingen sammen Tanja Wind Kenne. Et samarbejde som Louise Schwartz ser meget frem til.

- Det er en afdeling med et stærkt, tværfagligt fundament, som jeg er stolt af at blive en del af. Vores fælles opgave er først og fremmest at sikre, at børn og unge, der har behov for psykiatrisk udredning og behandling, får det rette tilbud i tide og samtidig sikre, at den enkelte familie føler sig mødt af et professionelt system, der har forståelse for de udfordringer familien står overfor.

Privat bor Louise Schwartz i Vejle, er gift og mor til tre børn.

Ny leder konstitueret på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT)

Det bliver specialpsykolog Janus Staffe, som i en periode overtager ledersstaffen på ATT efter Louise Schartz. Læs mere om Janus Staffes konstituering her. 

APPFWU01V