Skip til primært indhold

Undervisning om taknemmelighed styrker trivslen blandt unge

Øget fokus på taknemmelighed styrker både elevers individuelle trivsel og den generelle trivsel i klassen. Det viser en ny evaluering af et undervisningsmateriale om taknemmelighed.

Undervisning om taknemmelighed styrker trivslen blandt unge

Taknemmelighed er et af de karaktertræk, der har størst betydning for vores trivsel. Samtidig er det et karaktertræk, der kan trænes, og det er baggrunden for et undervisningsmateriale, projektet Mindhelper.dk står bag, og som er udbredt i samarbejde med TryghedsGruppen.

Undervisningsmaterialet er lavet til danskundervisning i 7.-10. klasse samt til elever på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). En nylig evaluering af materialet viser, at taknemmelighed er med til at styrke trivslen både på individuelt niveau og i klassen.

Lærere og elever glade for materialet

I evalueringen blev lærerne spurgt ind til egen holdning til materialet, men også til elevernes. 85% af de adspurgte lærere vurderer materialet som meget godt/godt, mens 86% af lærerne er meget enige/enige i, at deres elever er glade for materialet.

Helle Hvilsted er en af de lærere, der har deltaget i evalueringen, og hun er ikke i tvivl om, at den øgede fokus på taknemmelighed er god for hendes 8.klasse.

- Jeg er vild med materialet. Eksemplerne er så forskellige, at det helt sikkert rammer alle, når de skal tænke selv og tænke over deres eget liv. Materialet har virkelig givet os alle stof til eftertanke, og ingen sidder tilbage og føler sig forkert. Jeg vil glæde mig til at få mulighed for at bruge det i min næste klasse også, fortæller Helle Hvilsted fra Strandmølleskolen i Assens.

Materialet er med til at styrke trivslen

Undervisningsmaterialet er udarbejdet på baggrund af forskning, der viser, at fokus på taknemmelighed er med til at styrke vores trivsel. Det udsagn bakkes op i evalueringen, hvor 62% af lærerne svarer, at de er meget enige/enige i, at materialet bidrager til at styrke klassens trivsel.

Projektleder i Mindhelper.dk Jakob Mejlholm er glad for, at materialet ser ud til at have effekt, men han mener også de gode resultater skyldes lærere og det engagement, de viser i forbindelse med undervisningen.

- Lærerne har en enorm vigtig rolle i undervisningsforløbet, for det er dem, der kender eleverne og ved, hvordan de engagerer dem. Vi har derfor tilrettelagt undervisningen på en måde, hvor lærerne selv har indflydelse på, hvordan de vil undervise og bruge materialet, fortæller Jakob Mejlholm.

I evalueringen bliver lærerne også spurgt til, om de vil anbefale materialet til andre lærere. Her svarer 94%, at de er meget enige/enige i, at de vil anbefale materialet til andre.

Feedback bruges i det videre arbejde

Indtil videre har knap 800 lærere landet over bestilt undervisningsmaterialet til deres klasser. I evalueringen, hvor 187 skolelærere har deltaget, angiver 75%, at de har brugt materialet. De tal vækker glæde i Telepsykiatrisk Center, hvor Mindhelper.dk er forankret.

- Først og fremmest er vi rigtig glade for den gode evaluering, og at lærere i hele landet tager så godt imod vores materiale. Det er en god kvalificering af de mange arbejdstimer, der ligger bag udviklingen af materialet, fortæller projektchef Lisbeth Thisted fra Telepsykiatrisk Center.

- Samtidig betyder det enormt meget for os, at så mange vælger at give feedback og besvare evalueringen. Det giver os en idé om, hvad der virker, og hvad vi kan forbedre, slutter hun.

Mindhelper.dk drives og udvikles af de fem danske regioner i fællesskab og er forankret i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Få mere at vide

Evalueringen ligger tilgængelig på Mindhelper.dk’s kampagneside: https://taknemli.dk/survey/

Det gratis undervisningsforløb kan findes på taknemli’-kampagnens hjemmeside i digital udgave: https://taknemli.dk/digital/

Det er p.t. ikke muligt at bestille det fysiske materiale.

Lisbeth Thisted

Projektchef, Leder for Udvikling og Implementering

Center for Digital Psykiatri


29 79 64 34

Helle Hvilsted

lærer

Strandmølleskolen


22 77 69 56
APPFWU02V