Skip til primært indhold

Dilemmaer fra psykiatrien: Tasja var i tvivl om patienters mobilforbrug og fik hjælp fra etisk komite

Klinisk etisk komite behandler dilemmaer, som medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark står i. Et af de etiske dilemmaer, som komiteen har behandlet, er Tasja Birkekjær Korfitz’. Hun er specialsygeplejerske i Børne-og Ungdomspsykiatri Syddanmark i Esbjerg, og har i forbindelse med sin specialuddannelse arbejdet meget med selvskade og sociale medier.

Etiske dilemmaer er uundgåelige for klinikere i psykiatrien

I en hverdag med patienter, pårørende og et samfund og en psykiatri der udvikler sig, er etiske dilemmaer uundgåelige for klinikere i psykiatrien. Det vigtige er, at vi tager stilling til dilemmaerne, taler om dem, og lærer af de erfaringer, de bringer med sig. Den opgave løfter Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark.

- Komiteen er med til at forbedre en psykiatri, hvor der ofte er noget, der gør ondt i maven, siger Lene Hovedskou, der er næstformand i Klinisk Etisk Komite. Det er vigtigt, at der findes et sted, hvor medarbejdere kan komme med de oplevelser, der er svære, fortæller hun.

- Vi tager det seriøst, og vi ved godt, at klinikere kan stå i en situation, hvor det er så svært, at man faktisk ikke kan gøre noget rigtigt. Hvor man er nødt til at være i tvivlen. Jeg er stolt af at være et sted, hvor man har nedsat en komite, som tager sig af den tvivl og usikkerhed.

At tage mobilen fra en patient

Et af de etiske dilemmaer, som komiteen har behandlet, er Tasja Birkekjær Korfitz’. Hun er specialsygeplejerske i Børne-og Ungdomspsykiatri Syddanmark i Esbjerg, og har i forbindelse med sin specialuddannelse arbejdet meget med selvskade og sociale medier. Tasjas dilemma handler om, hvorvidt sundhedspersonalet kan fratage patienten sin smartphone.

Sagen tager udgangspunkt i en konkret patient, der har selvmordstanker og er begyndt at blive en del af PRIV-netværket, som er et forum, hvor selvskade deles på sociale medier.

- Patienten oplevede, at når hun havde det svært og var sårbar, så havde hun tendens til at søge ind i de usunde fællesskaber. Det triggede hendes selvskade, og derfor indgik vi en kontrakt, hvor hun skrev under på, at hun ikke havde sin smartphone under det meste af sin indlæggelse, fortæller Tasja Birkekjær Korfitz.

Tasja Birkekjær Korfitz

Tasja Birkekjær Korfitz er specialsygeplejerske i Børne-og Ungdomspsykiatri Syddanmark i Esbjerg

Sociale medier påvirker patienterne negativt

Løsningen blev, at patienten fik udleveret sin smartphone i en kort periode hver dag, men kun måtte bruge den til at ringe til familie og venner, og altså ikke gå på sociale medier. Tasja og kollegaerne støder ofte på udfordringer med sociale medier.

De oplever, at patienterne påvirkes negativt af sociale medier, og at personalet bliver filmet og delt på sociale medier uden tilladelse. Udfordringerne gør, at personalets holdninger til sociale medier er meget forskelige.

- Det deler vandene, om man kan tillade sig at fratage et ungt menneske sin mobil, fordi det er så stor en del af dem. Der er jo også rigtig mange sunde ting ved at være på sociale medier. Det er jo den måde, de er sammen med deres venner, kæreste og familie på. Det har givet mange diskussioner internt i personalegruppen.

Store eksistentielle problemstillinger og dilemmaer om patienters cigaretforbrug

Målet med Klinisk Etisk Komites arbejde er ikke at finde frem til en løsning på de etiske dilemmaer, de får tilsendt. Alligevel kunne Tasja Birkekjær Korfitz bruge komiteens behandling af dilemmaet til noget.

- De kunne belyse problemstillingerne og alle de etiske overvejelser på et meget bredere niveau, end vi selv kunne. De er ikke så involveret i det, som vi er, og kommer med nogle helt andre baggrunde, så de kan få nogle andre vinkler på det.

Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark består af 20 medlemmer, som dækker over både pårørende, patienter og de forskellige personalegrupper i psykiatrien. De mødes otte gange om året, hvor de behandler forskellige dilemmaer, som klinikere har sendt ind til dem. Oftest er der et dilemma pr. møde, hvor afsenderen af dilemmaet deltager.

- Hovedformålet med komiteen er at skabe læring. At skabe noget, hvor andre kan kigge på det og overveje ’hvad vil jeg gøre, hvis og når jeg står i en lignende situation’, lyder det fra Lene Hovedskou. Derfor opfordrer hun medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark til at sende et dilemma ind til komiteen.

- Vi har haft alt fra store eksistentielle problemstillinger til dilemmaer om patienters cigaretforbrug, så vi favner bredt. 

Fakta om Klinisk Etisk Komite i Region Syddanmark

Klinisk Etisk Komite består af 20 medlemmer, som dækker over både pårørende, patienter og de forskellige personalegrupper i psykiatrien. De mødes otte gange om året, hvor de behandler forskellige dilemmaer. De fleste medlemmer af Klinisk Etisk Komite er valgt for to år ad gangen.

En lille gruppe er udpeget af direktionen som faste medlemmer. Hvert år holder komiteen en temadag, hvor interesserede kan høre om komiteen, og hvor der sættes fokus på et valgt tema med oplæg af relevante fagprofessionelle inden for dette felt. Derudover er der en årlig undervisningsdag, som introducerer nye medlemmer og andre interesserede til etisk refleksion, og hvor deltagerne selv får mulighed for at arbejde med etiske dilemmaer.

De etiske dilemmaer, som komiteen har behandlet, kan findes på intranettet, og på Psykiatrien i Region Syddanmarks hjemmeside ligger der et lille uddrag af behandlede sager, der udskiftes med jævne mellemrum. Alle medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark kan sende et dilemma ind. Har man brug for at vende det, inden man sender det afsted, kan man kontakte Lene Hovedskou.

APPFWU01V