Skip til primært indhold

Nyt sygehusbyggeri trak 2500 besøgende – besøget begyndte i psykiatrien

De nye store sygehusbyggerier bliver fulgt tæt af mange - særligt i Odense. Besøgende stod klar til en rundtur, da portene blev slået op.

Besøgende ankommer til åbent hus

Særligt om morgenen var der stor interesse for at få et kig ind i det somatiske sygehus, den nye Psykiatrisk Afdeling Odense og Steno Diabetescenter.

Den planlagte rute gennem dele af byggeriet begyndte i psykiatribygningen, der for første gang kunne invitere indenfor i den nye bygning og vise rårummene til det, der om få år vil være patienternes nye hospital og arbejdsplads for medarbejdere i Odense. Midt i det rå var lavet en mock-up af en fremtidig sengestue.

Wau

Pia og Lise har begge arbejdet i psykiatrien, inden de gik på pension, og var blandt de første til at få fortællingen om selve byggeriet af Projektchef John Groth fra A. Enggaard A/S Entreprenør- og Byggefirma.

-  Utroligt spændende og meget indbydende, lød vurderingen fra begge.

Motion og rekreation

Patienter i psykiatrien er typisk indlagt i længere tid end de somatiske patienter, og det afspejles i tankerne omkring byggeriet, så faciliteterne også i dette byggeri matcher patientens behov og betragtes som en del af behandlingsmiljøet.

Det betyder, at der udover motionshal vil være individuelle motionsrum til de enkelte mindre enheder og mulighed for at komme ud i rekreative områder.

Lyset i bygningen sammensættes efter døgnrytmen, så morgenen byder på mere blåt lys, mens aftenen går over i de rødlige nuancer.

Front- og backoffice

Mere tid med patienten fylder meget, både på OUH og i psykiatrien.
Derfor skal en større del af dokumentationen foregå sammen med patienten. Dog er der i psykiatrien et andet behov for at kunne trække sig tilbage og derfor vil der i det nye blive mulighed for at arbejde både med front- og backoffice som arbejdsplads.

Betina Nielsen fra Psykiatrisk Afdeling Odense havde benyttet søndagen til et besøg på hendes fremtidige arbejdsplads.

-  Jeg indledte besøget med en bustur rundt om hele byggeriet og fik masser af fakta. Jeg synes, at det er et rigtigt spændende projekt og har faktisk været med i en gruppe, hvor jeg kunne komme med input, så jeg har været med til at sætte mit præg på byggeriet. Byggeriet giver mulighed for at tage nogle hensyn til patienten, som vi ikke har i dag, og jeg glæder mig til at følge over i det nye, når byggeriet er færdigt, fortalte Betina Nielsen.

Børnepsykiatrien bygges sammen med børnesomatikken og denne del af byggeriet var ikke en del af den åbne rute på åbent hus-søndagen.

To personer ser på en planche af den nye forhal
Besøgende indenfor i byggeri
Tegning af forhal
APPFWU02V