Skip til primært indhold

Patient- og Pårørenderådet gør en forskel for dig

Nova Kirstine Hansen har været pårørende til en patient i psykiatrien, så hun ved hvilke udfordringer, man støder på som patient og pårørende. En erfaring der ikke går til spilde.

Nova Kirstine Hansen, Formand Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa

Nova Kirstine Hansen er formand for Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa

Et forum hvor alle bliver hørt

Formand for Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa, Nova Kirstine Hansen, arbejder for at forbedre psykiatrien. Det er en meget meningsfuld post, lyder det fra formanden.

- Psykiatrien er en vigtig del af vores samfund. Det er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at gøre livet lettere.

Der er ikke langt fra tanke til handling i Patient- og Pårørenderådet, da rådet består af både afdelingsledere, medarbejdere, patienter og pårørende.

- Vi er rigtig gode sparringspartnere, da os, der er patienter eller pårørende, ser anderledes på tingene end for eksempel medarbejdere eller afdelingsledelsen. Det er et forum, hvor alle bliver hørt. Det er tilfredsstillende, siger Nova Kristine Hansen.

Coronapandemi og uro har givet udfordringer

Det har dog langt fra været uden udfordring at etablere Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa. Blandt andet har coronapandemien og uro på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa tidligere sat rådet på pause. Ifølge Nova Kirstine Hansen er rådet genoprejst med fornyet styrke. Især rekruttering af nye medlemmer til rådet har været overraskende let.

- Det er først nu, at Patient- og Pårørenderådet har fundet sin form. Vi skulle lige finde ud af, hvordan vi brugte det bedst, men nu kører det systematisk med dagsordener og møder.

Alle sygehuse burde have et Patient- og Pårørenderåd

Det er alt fra arbejdsgange, til nye behandlingsformer og psykiatrisygehusets fysiske rammer, der diskuteres på Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa. Intet er for stort eller for småt til at blive vendt. Indtil videre er det rådets medlemmer, der selv finder relevante emner til dagsordenen, men Nova Kirstine Hansen håber, at patienter og pårørende også vil kontakte dem, hvis de støder på et emne, som rådet kan tage sig af.

- Vi vil rigtig gerne høre fra patienter, pårørende og medarbejdere, der har deres hverdag i psykiatrisygehuset. Det skal nok komme. Lige nu drøfter vi udfordringer, som medarbejderne oplever i deres hverdag og andre emner, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel.

Med en direkte vej til både medarbejdere og ledelse, er der, ifølge Nova Kirstine Hansen, et stort potentiale for, at rådet kan sætte et positivt aftryk på psykiatrien. Lige nu er det især arbejdsmiljø og fysiske rammer, som rådet inspicerer. Alt sammen for at gøre hverdagen bedre og lettere for medarbejdere, patienter og pårørende i psykiatrien.

Psykiatrien skal tales op

En af rådets fineste opgaver er, at mindske tabuisering af psykiatrien og psykisk sygdom generelt. Også selvom det ikke er en opgave, rådet kan klare alene.

- Vi skal tale om en psykiatri, der hjælper folk og som gør et kæmpestort stykke arbejde. Og så skal samfundet være bedre til at acceptere psykisk syg- dom. For det kan ske for alle, at man kan få brug for hjælp, hvis livet er svært. Og så skal man være tryg ved at søge ind i psykiatrien.

Imens Patient- og Pårørenderådet kæmper for at tale psykiatrien op, så erkender Nova Kirstine Hansen, at deres største opgave lige nu er at gøre Patient og Pårørenderådet endnu mere synlig. Derfor kan du møde Nova Kirstine Hansen, og andre medlemmer af rådet, ved flere PsykInfo-arrangementer, hvor de fortæller om rådets arbejde.

For Patient- og Pårørenderådet kan kun gøre en forskel, hvis medarbejdere, patienter og pårørende ved, at det findes. Derfor håber Nova Kirstine Hansen, at de går en tid i møde med endnu mere travlhed.

- Vi har brug for inputs for at rådet kan blive endnu bedre og gøre en forskel for dem, der har deres dagligdag her i psykiatrisygehuset.

- Vi håber, at patienter, medarbejdere og pårørende vil tænke os ind, når de har forhold, de ønsker, bliver bedre. For det er trods alt dem, der er eksperter i, hvad der fungerer, og hvad der skal optimeres, afslutter Nova Kirstine Hansen.

Gå til siden for Patient- og Pårørenderådet i Aabenraa, hvor du kan læse mere om rådets sammensætning og formål

APPFWU02V