Skip til primært indhold

Patienter kvitter smøgerne med nyt rygestopprojekt

Kan man stoppe med at ryge, når man har det dårligt? Ja det kan man, viser et forskningsprojekt fra Region Syddanmark og projektet viser også, at man får det markant bedre som ikke-ryger. Men rygestop er svært og det bliver ikke mindre svært med en psykiatrisk diagnose. Derfor skal der hjælp til.

Psykiatrien i Vejle er et af de steder, der i de senere år har haft særlig fokus på at hjælpe patienter med psykiatriske diagnoser med at holde op med at ryge. Lektor Peter Hjorth har sammen med sin kollega specialsygeplejerske Mette Knudsgaard Sørensen med et forskningsprojekt set på, hvordan vi bedst hjælper psykiatriske patienter med at blive røgfri. 

Når livet er svært, kalder trangen til en cigaret

Der er oftere en cigaret mellem fingrene hos borgere med psykiske lidelser sammenlignet med den øvrige befolkning. Det konstaterer Peter Hjort, der bakkes op af Sundhedsstyrelsens seneste rapport om psykiatri og rygning.

- Den vigtigste grund til dårligt hel bred og tidlig død blandt psykiatriske patienter er rygning. Både fordi rygning er farligt, men også fordi at der er mange storrygere, slår Peter Hjorth fast.

Selvom borgere med psykiske lidelser har viljen til at stoppe med at ryge, så lykkes det sjældent.

- Vi har undersøgt, hvorfor de ikke kommer til de ordinære rygestopkurser, og så har vi lavet et tilbud, som passer.

I første omgang var det patienter med skizofreni og affektive lidelser, som var en del af projektet. De fik mulighed for hyppig og individuel konsultation, som både kan foregå via video eller ved fysisk fremmøde. Rygestopkonsulenten har ligeledes viden om både fysisk og psykisk sygdom.

-  Vi har set, at både video og almindelig konsultation virker godt. Meget godt endda. Det virker bedre end mange andre internationale for søg med rygestop til patienter med psykiske lidelser. Der plejer at være 25 procent, der er røgfri efter et halvt år. Vi er faktisk helt oppe på 45 procent, siger Peter Hjorth

En af de væsentligste årsager til de flotte resultater er rygestopkonsulenten.

- Det er min kæphest, at hvis vi skal hjælpe patienter, som har det rigtig dårligt, så skal man have specialistkompetencer, fordi det er et sammenspil af det psykiatriske og fysiske, siger Peter Hjorth.

Flere kommuner kommet til

Rygestopprojektet er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Vejle Kommune. Selvom projektperioden stoppede i sommeren 2022, så tilbydes patienter i psykiatrien stadig rygestopkurser

- Vi skaffer Vejle Kommune rigtig mange henvendelser efter projektet er slut, så samarbejdet kører rigtig fint. Nu får de måske endda flere, fordi vi ikke er afgrænset af diagnoser. Nu kan vi sende alle patienter på rygestopkursus, fortæller Mette Sørensen, som har fået et års ansættelse til at implementere projektet.

Mette Sørensen har været i kontakt med Kolding, Billund og Fredericia Kommuner, som nu også har tilrettelagt et særligt rygestopforløb for borgere med psykiske lidelser.

-  Jeg synes, at det er fedt, at jeg kan sige til patienterne, at der er en kommune, som gerne vil hjælpe dem, og de skal nok tage hensyn til deres sindslidelse, siger hun.

APPFWU01V