Skip til primært indhold

Rejsegilde på den nye psykiatriske Afdeling Odense, som bliver nabo til det nye OUH

​Onsdag 23. august holdt Region Syddanmark rejsegilde på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Den store nye psykiatriske afdeling bliver bygget som en integreret del af det nye OUH, så overgangene og samarbejdet mellem somatik og psykiatri bliver tætte og glidende.

Billede fra oven af deltagere i rejsegilde

Det var en festdag for både håndværkere og samarbejdspartnere, da rejsegildet markerede en vigtig milepæl

Deltagere ved rejsegilde

Rejsegildet er ikke mindst håndværkernes festdag

Festlig indvielse


Cafeområdet på det nye Psykiatrisk Afdeling Odense blev for første gang taget i brug sidst i august, da det nye psykiatrisygehus blev indviet med stompkoncert, leveret af Beatfactory. 

Administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen bød velkommen og præsenterede talerne til rejsegildet med stompbandet som mellemspil.
 
Det er blot et år siden Region Syddanmark tog første spadestik til den store afdeling af psykiatrisygehuset, der er nabo til det nye OUH.
Bar Mark i Odense S er nu skiftet ud med rårum til sygehuset og sidst i august blev rejsegildet en markering af, at byggeriet har tag over hovedet og i øvrigt følger tidsplanen.
 

Den nye psykiatriske Afdeling Odense


Den nye 21.000 kvadratmeter store bygning kommer blandt andet til at rumme 142 sengestuer. 

De er placeret i grundplan, så alle patienter har direkte adgang til udearealerne. 

Ud over sengeafsnit skal bygningerne også huse Center for Digital Psykiatri, ECT-behandling og forsknings- og uddannelsesenheder.

Den voksenpsykiatriske afdeling finansieres, opføres og drives i et offentligt-privat partnerskab (OPP). Partnerskabet blev indgået i 2021 mellem Region Syddanmark og pensionsselskabet Velliv samt entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, som blev de private partnere i projektet. De private partnere har foruden det økonomiske bidrag også været en del af udviklingsprocessen i forhold til byggeriet.

Efter planen får Region Syddanmark nøglerne overrakt af OPP-leverandøren sidst i 2024, så afdelingen kan tages i brug samtidig med det nye OUH.

Afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnebach og ejendomsdirektør i Velliv Solveig Ranje samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og udvalgsformændene Karsten Uno Petersen (S) og Mette Bossen Linnet (V) på en af de nye sengestuer på psykiatrisk afdeling i Odense.

Afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnebach og ejendomsdirektør i Velliv Solveig Ranje samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og udvalgsformændene Karsten Uno Petersen (S) og Mette Bossen Linnet (V) på en af de nye sengestuer på psykiatrisk afdeling i Odense.

APPFWU02V