Skip til primært indhold

Stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien er løbet i gang

Landets fem lægefaglige direktører i regionspsykiatrien står i spidsen for etablering af stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien med inspiration fra kræftområdet. Nu er opgaven sat på skinner med ansættelse af en national projektleder.

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien besluttede aftalepartierne i Folketinget, at der skal dannes tværfaglige grupper for at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. Det er en arbejdsgang som man har haft stor succes med på kræftområdet. De stærke tværfaglige miljøer skal bl.a. udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien.

Med det afsæt har Danske Regioner sammen med regionerne besluttet at kickstarte etableringen af miljøerne ved at danne tværfaglige miljøer i form af multidisciplinære psykiatrigrupper inden for skizofreni, depression og ADHD. På disse områder er der i dag kliniske kvalitetsdatabaser, der skal udgøre rygraden i de multidisciplinære psykiatrigrupper.

Også Sundhedsstyrelsen bakker op om, at regionernes psykiatrisygehuse tager teten for at udvikle psykiatrien med udgangspunkt i velafprøvede erfaringer fra kræftområdet.

Til at stå i spidsen for opgaven har Lægedirektør Forum ansat cheflæge Inger Brødsgaard som national projektleder. Hun har solid erfaring indenfor området og tager fat på opgaven med stor fortrøstning.

- Jeg glæder mig helt vildt til sammen med rigtig mange dygtige mennesker at løfte kvaliteten i psykiatrien til et nyt og langt mere ens niveau på tværs af Danmark. Jeg er optaget af, hvordan kan vi få fagfolk til sammen med patienter og pårørende at beskrive, hvordan god psykiatrisk behandling skal være, og hvordan vi kan få det ud at leve ensartet på tværs af Danmark, siger Inger Brødsgaard, der frem til udgangen af marts fungerer som cheflæge hos psykiatrien i Region Nordjylland.

- Inger får en helt central rolle som vidensbærer og koordinator i projektet. Hun udgør en stærk faglig kapacitet, som kan hjælpe med at løfte kvalitetsarbejdet i psykiatrien, og vi glæder os meget til samarbejdet, siger formand for Lægedirektør Forum, Anders Meinert Pedersen, som også er lægefaglig direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark.

De multidisciplinære psykiatrigrupper er kommet til i et bredt samarbejde mellem bl.a. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), faglige selskaber, patient-pårørendeorganisationer, Socialstyrelsen og offentlige myndigheder.

I februar ruller de første multidisciplinære psykiatrigrupper i gang med arbejdet, og målet er, at de første kliniske retningslinjer er færdige ultimo 2023.

- Vi er stolte over det engagement, som vi ser fra vores alle samarbejdspartnere, og vi vil gerne kvittere for det gode brede samarbejde. Det løfter arbejdet og sætter nye standarder for det fælles kvalitetsarbejde i psykiatrien siger, Anders Meinert Pedersen.

Inger Brødsgaard

Om Inger Brødsgaard

Inger Brødsgaard blev uddannet som speciallæge i psykiatri i 2005 og fulgte op med en specialistuddannelse i psykoterapi i 2007. Siden 2010 har Inger Brødsgaard fungeret som ledende overlæge i forskelige stillinger og siden 2017 har hun været ledende overlæge nu cheflæge i Almenpsykiatrien ved Aalborg universitetshospital. Brødsgaard har suppleret sin lederkarrierer med en master i ledelse 2018.

  • Ledende overlæge (svarende til cheflæge pr 01.01.23) ved Aalborg Universitetshospital, Almenpsykiatrisk Afdeling, syd fra juli 2017.
  • Overlæge og funktionsleder på Ambulatorium for Mani og Depression, ved Aarhus Universitetshospital, Risskov fra 2014 til juli 2017.
  • Ledende overlæge (svarende til cheflæge pr 01.01.23) ved Regionspsykiatrien Horsens fra 2010 til 2014.

Yderligere oplysninger

Inger Brødsgaard: 51 16 94 90

Anders Meinert Pedersen: 20 10 19 31

 

APPFWU02V