Skip til primært indhold

Sundhedsministeren ringede: Marie Paldam Folker skal komme med bud på fremtidens sundhedsvæsen

Chef for Center for Digital Psykiatri er med til i regeringens sundhedsstrukturkommission, som skal finde svar på de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

- Det kom helt uventet midt i min fars 75 års fødselsdag. Med huset fuld af glade unger ringer min telefon med et ukendt nummer. ”Det er Sophie Løhde”. Jeg kunne jo kende hendes stemme, og min første tanke var simpelthen ”hvorfor ringer hun til mig?”.

Sådan fortæller Marie Paldam Folker, chef for Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark, om det overraskende opkald, hvor sundhedsminister Sophie Løhde tilbød hende en plads i Sundhedsstrukturkommissionen.

- Og da jeg forstod, hvad det handlede om, var min næste tanke: Nu siger du noget relevant og klogt og fokuseret. Det prøvede jeg så på. Vi fik en god snak om opgaven, og jeg sagde ja på stedet. Marie Paldam Folker er hentet til i kraft af sin store viden om digitalisering.

Men medarbejdere, patienter og pårørende i psykiatrien får også gavn af hendes og kommissionens arbejde.

Marie Paldam Folker foran Center for Digital Psykiatri i Odense

Marie Paldam Folker foran Center for Digital Psykiatri i Odense

- Jeg er rundet af psykiatrien, så det er psykiatriens udfordringer, jeg har med mig i arbejdet. Eksempelvis at det er svært at skaffe personale nok til opgaverne. Problemet er, at der ikke er så mange ledige at ansætte, så vi er nødt til at tænke digitale løsninger ind også, siger hun.

En stor opgave

Kommissionen har fået et år til at formulere deres anbefalinger til et fremtidigt sundhedsvæsen, som tager hånd om de store udfordringer, sundhedsvæsnet står midt i.

Det handler blandt andet om mangel på personale, flere med behov for pleje og behandling og behovet for at sikre sammenhængende indsatser tæt på borgerne.

Marie Paldam Folkers opgave er at se på, hvordan teknologi og data kan være med til at løse de udfordringer.

- I anbefalingerne bliver det ikke noget med at have et lille digitaliseringsafsnit til sidst i rapporten. Digitale løsninger skal helt ind på spillepladen, fordi vi skal se den fysiske kontakt i samme billede som den digitale kontakt. De to ting er hinandens forudsætninger i den udvikling, vi ser ind i.

Derudover er der også en opgave i at blive bedre til at bruge de sundhedsdata, myndighederne allerede har om borgerne.

- Problemet er, at vi ikke har tilstrækkeligt kendskab til de muligheder for dataadgang, vi allerede råder over, og hvordan vi kan tilgå dem. Det skal vi blive bedre til, så sygehuse eksempelvis kan genbruge information om borgeren, der kommer fra kommunen. Så vil man kunne give en bedre behandling, og patienten skal ikke give de samme oplysninger igen og igen.

Forebyggelse frem for behandling

Marie Paldam Folkers håb med arbejdet i kommissionen er, at de om et år kan pege på modeller, som styrker forebyggelsen af sygdom.

- Vi skal skabe incitamenter til at forebygge udvikling af sygdom, for det er vi ikke gode nok til i dag. Vi skal undgå, at vi bliver syge, og her kan vi tænke digitale  løsninger ind.

Og så skal vi bruge digitale løsninger til at flytte behandling ud af sygehusene og tættere på borgere, dér hvor de bor og lever, siger Marie Paldam Folker.

Lige netop på det område kan Marie Paldam Folker trække på sin erfaring fra Internetpsykiatrien, som Center for Digital Psykiatri driver. Det er et online tilbud til voksne med let til moderat angst og depression.

- De tilbud, som rent faktisk virker, skal vi jo stille til rådighed i langt større skala. Eksempelvis hjælper vi godt 2000 patienter om året i Internetpsykiatrien. Det er en brøkdel af det, der er behovet i den danske befolkning. Vi skal sørge for at styrke kendskab til digitale tilbud som Internetpsykiatrien, så flere kan få gavn af det.

Kommissionens opgave og medlemmer

Sundhedsstrukturkommissionens opgave er at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Der er i alt ni medlemmer i kommissionen, som mødes fysisk hver måned.

Ved udvælgelsen af kommissionsmedlemmer er der lagt vægt på en sammensætning, der sikrer kompetencer inden for sundhedsøkonomi, offentlig organisering og forvaltning, sygehusdrift, den kommunale sundhedsindsats, patientperspektiv, praksissektoren, sammenhæng i sundhedssektoren, innovation og internationale erfaringer.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024.

Formand for kommissionen er Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse. Derudover består kommissionen blandt andre af Jakob Kjellberg, professor i sundheds- økonomi ved VIVE, Peter Bjerre Mortensen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og Dorthe Gylling Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

Læs mere om sundhedskommissionens arbejde

APPFWU01V