Skip til primært indhold

Vibeke arbejder for at reducere tvang

Som patient kan Vibeke Andersen bidrage med et andet perspektiv på udfordringer med tvang end klinikere. ”Det er pionerarbejde” lyder det fra forbedringskonsulenten.

Vibeke Andersen arbejder som forbedringskonsulent for at reducere tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark

Svære ting klares bedst i naturen. Sådan lyder det fra Vibeke Andersen, som arbejder frivilligt for at nedbringe tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det er med vandrestøvler på og frisk vind i håret, at Vibeke Andersen bedst reflekterer over, hvordan psykiatrien kan knække den nød, som brugen af tvang, er.

Hun sidder med i en arbejdsgruppe under LKT Tvang (Lærings- og Kvalitetsteams), som er en landsdækkende indsats med fokus på at forebygge, og dermed reducere, omfanget af tvang.

- Når jeg synes, det her nåede vi ikke lige i mål med, og at noget må kunne gøres bedre, så skal jeg på mine vandreture for at tænke nye tanker og ideer. Tænke over hvordan det også kan gøres. Se muligheder i stedet for begrænsninger.

Skizofreni har givet Vibeke perioder med tvangsmedicinering og overvågning

Vibeke Andersen har været ’svingdørspatient i 20 år’, som hun selv formulerer det. Hun har skizofreni, og har tidligere hørt rigtig mange stemmer. I perioder havde hun det så dårligt, at hun blev tvangsmedicineret og var konstant overvåget af en vagt.

- Jeg brænder for selvmordsforebyggelse og for at mindske tvang, fordi jeg selv har følt det på egen krop. Jeg vil gerne bridrage til, at andre i den situation får lidt mere hjælp. Det er så vigtigt, at folk har lyst til at leve, håbe og drømme.

Sammen med ledere fra psykiatrien og kommuner, forbedringskonsulenter og klinikere arbejder Vibeke for at forbedre netværksmøderne. Det er møder, der skal sikre, at patienter får den bedste støtte og overgang fra sygehuset til det kommunale system. Det er et vigtigt redskab til at forebygge en tvangsindlæggelse.

Erfaring på egen krop bidrager med andre perspektiver

Som tidligere patient kan hun bidrage med et andet perspektiv end medarbejderne.

- Mit arbejde består i at give inputs til medarbejderne, så de også får patienternes synsvinkel med i arbejdet.

Ved at jeg fortæller min historie, og hvordan jeg har oplevet tvang, så kan vi finde bedre løsninger, siger hun. I dag volder sygdommen ikke lige så mange udfordringer. Hun har fundet ro ved at vandre Danmark tyndt, og har derfor overskud til arbejde frivilligt i psykiatrien.

- Jeg kan godt lide at engagere mig i noget, og ikke bare give op, fordi det er lidt svært.

Det er en svær opgave at nedbringe tvang og forebygge tvangsindlæggelser. I den seneste rapport for monitorering af tvang i psykiatrien slår Sundhedsstyrelsen fast, at der stadig er for mange mennesker, der udsættes for tvang, og at der er store regionale forskelle.

- Når vi skal nedbringe tvang, så er det ikke bare én ting, vi skal skrue på, og så er det fikset. Tvang er en kompleks størrelse, og derfor skal der flere indsatser til for at få det nedbragt, siger Vibeke Hatting, forbedringskonsulent i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Vibeke Andersen vandrer mange kilometer om året. Vandreturene hjælper hende med at finde ro.

Fremtidige patienter skal mærke en forskel

LKT står for Lærings- og Kvalitetteams, og målet med LKT Tvang er at styrke samarbejdet mellem kommuner og Psykiatrien med patienten i centrum. Psykiatrien i Region Syddanmarks arbejde består af flere lokale forbedringstiltag på både børne- og ungeområdet og i voksenpsykiatrien. Ud over netværksmøderne arbejder de blandt andet for at forbedre ledersamarbejde, forhåndstilkendegivelser, udskrivningsaftaler, analyser af tvangsindlæggelser og indlæggelsesmønstre.

- Vi arbejder for, at fremtidige patienter kommer til at mærke en forskel, siger Vibeke Hatting.
Især det faktum, at tidligere patienter og borgere er en del af forbedringsarbejdet, giver bedre løsninger.

- Det er pionerarbejde, at Vibeke Andersen selv er med til at udpege og definere områder, hvor der er potentiale til forbedringer, og det er helt essentielt.

At patienter og borgere inddrages i forbedringsarbejdet, er sket igennem længere tid, hvor de ofte deltager med høringsret i forbedringerne. Men her inddrages Vibeke Andersen i maskinrummet for forbedringsarbejdet.

- Hun har samme indflydelse på de borgernære forbedringer som resten af arbejdsgruppen. Dét perspektiv er nødvendigt for at vi lykkes med noget så komplekst, siger Vibeke Hatting og uddyber:

- Det kræver god lederopbakning, og det har vi fået fra chefsygeplejerske Yvonne Reinholdt i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

Rejsen for forbedringsarbejdet har ikke en slutdato

Vibeke Andersens arbejdsgruppe har gennem spørgeskemaer analyseret, hvordan patienter oplever netværksmøderne. De har fundet ud af, at det kan være et problem, at patienterne ikke føler sig hørt og forstået.

- Møderne trænger til en opdatering, konstaterer Vibeke Andersen.

Ved hjælp af Den Syddanske Forbedringsmodel håber hun på, at forbedre netværksmøderne for patienter i Aabenraa. Når de har gode erfaringer der, kan de udvide arbejdet til andre områder i regionen. Håbet er, at arbejdsgruppen kan udvikle en ’beslutningshjælper’, som er et værktøj, der skal hjælpe mødedeltagerne med at træffe beslutninger på de udfordringer, som fylder hos patienterne.

- Det er jo en rejse, vi er på i psykiatrien. At forbedre den og give patienterne den bedst mulige behandling, siger Vibeke Andersen.

Arbejdet under LKT Tvang har stået på siden foråret 2021 og løber frem til næste sommer. Men det betyder ikke, at udfordringerne med tvang, er løst.

- Rejsen har nok ikke en slutdato, men vi er forhåbentlig på vej i den rigtige retning.

APPFWU02V