Skip til primært indhold

Klaus har haft 25 gode år i den sønderjyske psykiatri

Klaus Müller-Nielsen har i januar måned været ansat som psykiater i 25 år i psykiatrien i Sønderjylland heraf 18 år som ledende overlæge eller cheflæge, som titlen er i dag.

Cheflæge Klaus Møller-Nielsen ved sit skrivebord i Aabenraa

Cheflæge Klaus Müller-Nielsen ved sit skrivebord på kontoret i Aabenraa, som han deler med sin lederkollega chefsygeplejerske Yvonne Reinholdt frem til 1. februar, hvor Lykke Bay Marcussen tager over.

Det har været 25 år fyldt med oplevelser, læring og spænding fortæller, Klaus Müller-Nielsen, som gerne deler ud af sine oplevelser gennem alle årene i den sønderjyske psykiatri heraf 18 år som leder.

Taknemmelighed kunne godt være overskriften på hans karriereforløb. Cheflægen på voksenafdelingen i Aabenraa er glad for de valg, han har truffet gennem sin karriere og taknemmelig over de oplevelser og de erfaringer, som er fulgt med.

- Psykiatri er et helt vildt spændende speciale. Når man vælger det til, følger der også en personlig udvikling med. For mig betyder det, at jeg kun kan arbejde som psykiater, hvis jeg samtidig også er villig til at bruge mig selv som værktøj, siger Klaus Müller-Nielsen.

Tysk baggrund

Da Klaus Müller-Nielsen kom til Danmark i 1999 havde han en tysk speciallægeuddannelse i psykoterapeutisk medicin og syv, otte års klinisk erfaring med sig bl.a. fra storbyen Dortmund i Midttyskland.

Mødet med den danske arbejdspladskultur var en positiv overraskelse, hvor hjælpsomhed og åbenhed adskilte sig fra hverdagen i det tyske sundhedsvæsen.

- Jeg mødte en åbenhed og en hjælpsomhed, som jeg ikke kendte til. Jeg havde nok også overlevet i Tyskland, men jeg har trivedes langt bedre i det danske system, netop på grund af den hjælpsomhed jeg blev mødt med.

Hjælpsomheden blev der brug for når den nyansatte tyske psykiater skulle begå sig på skrifteligt dansk. Det var ikke så lige til fortæller Klaus Müller-Nielsen.

- Da jeg skulle skrive de første epikriser, var mit danske ikke ret godt endnu. Men lægesekretærerne, som så skulle oversætte mit gebrokne dansk på diktafonen og skrive det ind i patientjournalerne, tog det med et smil. Det var en kæmpe hjælp. Og det er bare sådan et lille eksempel på, hvad der mødte mig i Danmark, og som jeg ikke kendte fra Tyskland. 

Noget andet som også adskilte sig positivt i Danmark var den tiltro som mødte Klaus Müller-Nielsen. Han blev inden længe konstitueret som overlæge i det opsøgende psykoseteam i Tønder og der fik han lagt spiren til den lederkarriere, der tog fart 7 år senere.

Klaus Müller-Nielsen bruger tavler flittigt som overbliksredskab i ledelsesopgaven

Klaus Møller-Nielsen bruger tavler flittigt som overbliksredskab i ledelsesopgaven

Store forandringer

En karrierevej, der rigtig tog fart, med konstitueringen til ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Augustenborg, der i dag er flyttet til Aabenraa og en del den samlede børne- og ungepsykiatri i Region Syddanmark. Det nye job markerede samtidig et skifte i hverdagen.

- Da jeg vælger ledervejen til, siger jeg også i et eller andet omfang farvel til patienterne og kommer på afstand af den daglige lægegerning. Jeg taler stadig gerne med patienterne, og jeg ser dem jo på gangene. Men det klinisk faglige har jeg fået afstand til, fordi al min tid stort set går til det ledelsesmæssige arbejde.

En anden tydelig forandring er standardiseringen af patientforløbene i såkaldte pakkeforløb, som også har delt de faglige vande.

- Dengang jeg startede, var der ikke ret mange standardiserede forhold i psykiatrien. I dag har vi både behandlingsmæssigt og på ledelsesområdet rigtig mange standardiserede procedurer, som efter min mening gør det nemmere og mere forudsigeligt både at være patient og også medarbejder.

Ikke altid let

Da Klaus Müller-Nielsen og Yvonne Reinholt trådte til som ledelse på den almenpsykiatriske afdeling i Aabenraa, var baggrunden en længere periode med uro og negativ omtale i pressen. Det betød også, at der også skulle træffes vanskelige beslutninger, som hverken var populære eller lette at gennemføre. Det lagde et hårdt pres på de to i afdelingsledelsen.

Så hvad kan man gøre for at komme nogenlunde helskindet igennem sådan en situation, hvor presset er både professionelt og personligt?

- Jeg har ikke en færdig opskrift på den slags situationer. Men jeg har gjort brug af mine erfaringer fra min ledelsesgerning. Det er også kommet mig til gode, at jeg privat har beskæftiget sig med mindfullnes og andre lignende øvelser. Men det vigtigste i de situationer er nok, at du kan mærke, at der er andre, som bakker dig op. At der er et netværk og en solid ledelsesmakker. For det kan være svært at stå massiv modstand igennem helt uskadt, når du er alene.

Klaus Møller-Nielsen i sit rette element - på arbejdspladsen på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Cheflæge på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Klaus Müller-Nielsen er glad for sit job og sin karriere.

Glæden i de små ting

Måske er noget af hemmeligheden bag Klaus Müller-Nielsens evne til at stå svære tider igennem også, at han ikke stiller store krav, men i stedet har blik for at finde glæden ved arbejdet lige der, hvor han befinder sig.

- Det, som jeg oplever at få mest glæde af, er en tur på gangen, hvor jeg møder folk og veksler nogle ord i nogle halvt professionelle halvt private samtaler. For det er der, hvor jeg oplever, at vi er mennesker, og at vi arbejder i den samme organisation - og at vi i fællesskab kan holde kursen og nå målene.

Det er egentlig bare de der små øjeblikke imellem alt det andet. Og jeg vil gerne sige tak til alle medarbejdere og patienter i Aabenraa, og de andre steder jeg har været, og tak til alle de mennesker jeg har mødt og har fulgtes med på et stykke af min vej.

APPFWU02V