Skip til primært indhold

Ledelse til sammenlagt fynsk afdeling er på plads

Sammenlægning af de to psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg er nu faldet på plads med udpegning af ledelsen på Psykiatrisk Afdeling Odense til at stå i spidsen for driften af den sammenlagte afdeling.

Det bliver chefsygeplejerske Rikke Sveistrup og cheflæge Sonja Strøm Rasmussen fra Psykiatrisk Afdeling Odense, som efter sammenlægningen får det samlede ansvar for drift og udvikling af de psykiatriske afdelinger i Svendborg og Odense.

- Vi er rigtig glade for, at Sonja og Rikke påtager sig opgaven, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Det erfarne ledelsesteam træder til som ny ledelse for den sammenlagte afdeling med virkning fra 1. maj 2024.

- Vi glæder os til at lære medarbejdere og ledere i Svendborg at kende og ser frem til et godt samarbejde fremover, siger cheflæge Sonja Strøm Rasmussen.

Det er chefsygeplejerske Rikke Sveistrup og cheflæge Sonja Strøm Rasmussen, som tiltræder jobbet ledelse for den sammenlagte psykiatriske afdeling på Fyn.

Chefsygeplejerske Rikke Sveistrup skal sammen med Sonja Strøm Rasmussen etablere et nyt fælles afsæt for medarbejdere og ledere i den sammenlagte afdeling, der samtidig bliver den største afdeling i psykiatrisygehuset med flere end 700 medarbejdere.

- Vi har stor respekt for opgaven og vores medarbejderne. Vi lægger vægt på den gode dialog, og vi ved, at de ændringer, som vil komme på baggrund af sammenlægningen, også skal have tid til at modnes, siger chefsygeplejerske Rikke Sveistrup.

Det er mangel på speciallæger, der førte til, at regionsrådet i Region Syddanmark d. 18. marts vedtog at lægge de to fynske afdelinger sammen for at robustgøre lægedækningen i det sydfynske område og de omkringliggende øer.

Det er stadig ikke besluttet, hvad den sammenlagte afdeling kommer til at hedde.

APPFWU02V