Skip til primært indhold

Samarbejde mellem kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark skal hjælpe flere unge med psykisk sygdom i job og uddannelse

Flere unge under 30 år med psykisk sygdom eller mistrivsel skal hjælpes i beskæftigelse eller uddannelse. Fem kommuner i Region Syddanmark har fået penge til at udvide samarbejdet mellem psykiatri og jobcentre.

Samtale om job

IPS har hjulpet Lena tilbage på arbejdsmarkedet

Lena Eichner Ehmsen på 33 år har tidligere oplevet store udfordringer med at få den rette støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, efter hun gik ned med stress og en depression.

Gennem projektet IPS – Individuel Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte – har hun fået hjælp. I projektet har Psykiatrien i Region Syddanmark og jobcentre i 14 syddanske kommuner siden 2021 samarbejdet om at få ledige med psykisk sygdom eller mistrivsel i job og uddannelse.

For Lena Ehmsen betyder det, at lokalpsykiatrien i Tønder og lokale IPS-konsulenter fra jobcentret i Tønder Kommune har samarbejdet om at støtte hende bedst muligt ind på arbejdsmarkedet igen. I dag arbejder Lena i en børnehave.

- Støtten gennem IPS har været rigtig god og betyder, at jeg nu er tilbage på arbejdsmarkedet. Det har gjort en stor forskel, at min IPS-konsulent og psykolog hos lokalpsykiatrien arbejder tæt sammen. Hvis jeg oplever psykiske udfordringer, er der altid hurtig hjælp at hente. Og det at min IPS-konsulent også fungerede som virksomhedskonsulent, gjorde at de kunne støtte mig i at finde nye veje i forbindelse med arbejdsmarkedet og tage opfølgninger med min nye arbejdsgiver og jeg. Jeg er meget stolt af mig selv, og hvor langt jeg er kommet. Og glad for de redskaber, jeg har fået, siger Lena Eichner Ehmsen.

Styrket indsats for unge under 30 år

Nu kan borgere, der er yngre end Lena også se frem til mere støtte, da IPS-indsatsen udvides til også at gælde unge under 30 år. Fem kommuner i Region Syddanmark - Assens, Middelfart, Tønder, Vejle og Aabenraa – har nemlig fået midler til en styrket IPS-indsats for unge under 30 år i de næste tre år fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I Tønder Kommune, hvor Lena Eichner Ehmsen er tilknyttet, har de været med siden 2022, og der er blevet skabt et stærkt samarbejde med lokalpsykiatrien i Tønder. I dag er der i Tønder ca. 47 borgere tilknyttet IPS, hvoraf 20 er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Ifølge Theresé Alette Andersen, fagchef for Arbejdsmarked i Tønder Kommune er de nu i gang med at få yderligere 33 unge deltagere tilknyttet kommunens IPS-indsats.

-Vi er glade for, vi har fået midlerne til, at vi nu kan udvide vores IPS-indsats til at inkludere unge ledige. Arbejdet med de første unge borgere er allerede så små i gang, og vi ser frem til at fortsætte med at styrke samarbejdet om at sikre borgerne gode muligheder for at blive matchet med den rette beskæftigelse eller uddannelse, siger Theresé Alette Andersen.    

I Psykiatrien i Region Syddanmark er administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen glad for det vigtige samarbejde om at hjælpe borgere med psykisk sygdom.

-Vores tætte samarbejde på tværs af psykiatrien og jobcentrene i kommunerne gennem IPS-projektet betyder, at vi i fællesskab kan styrke indsatsen for borgere med psykisk sygdom og sammen støtte dem i deres forløb. Det er vigtigt, så borgerne – populært sagt – ikke føler, at de falder mellem to stole, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Samarbejdet mellem IPS-konsulenterne og lokalpsykiatrierne betyder, at indsatserne kan koordineres bedre, og der skabes bedre sammenhæng i deltagernes forløb. Deltagerne har et team omkring sig, der alle har de samme informationer. Og IPS konsulenterne fortsætter med at støtte, så længe deltagerne har behov for det. Også efter, de har fået job eller er i uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings nationale evaluering af det danske IPS projekt viser, at knap 60 procent af deltagerne i IPS kom i job eller uddannelse i løbet af 18 måneder. Studiet viser desuden, at 38 procent blev fastholdt i arbejde eller uddannelse efter 2 ½ år.

IPS - Individuel Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte

Formålet med IPS-indsatsen er at understøtte borgere med psykiske lidelser, så de opnår helt eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære løntimer eller gennemfører en uddannelse.

Den primære målgruppe for den udvidede IPS-indsats er unge under 30 år, som modtager én ydelse fra Jobcenteret, og som har en psykiatrisk diagnose, og er tilknyttet enten behandlingspsykiatrien i regionen eller socialpsykiatrien i kommunen.

Essensen i den evidensbaseret metode er, at den beskæftigelsesrettede indsats integreres i den psykiatriske behandling, så patienten/borgeren oplever to systemer, der løbende arbejder sammen om et fælles mål.

Læs mere om, hvordan du kan komme i job eller uddannelse med hjælp fra IPS

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Administrerende sygehusdirektør


99 44 48 01

Theresé Alette Andersen

Fagchef for Arbejdsmarked

Tønder Kommune


40 27 83 59
APPFWU01V