Skip til primært indhold

Online værktøjer og apps, der rådgiver om psykisk sårbarhed og sygdom

Psykiatrien i Region Syddanmark oplever stor interesse fra både patienter og behandlere for, hvordan man kan bruge apps i det kliniske arbejde og som værktøj i håndtering af psykisk sygdom. Vi har derfor lanceret hjemmesiden MindApps.dk. Derudover er Mindhelper et website om mental sundhed målrettet unge i alderen 13-20 år.

MindApps.dk - apps til psykiske vanskeligheder

Hjemmesiden er målrettet mennesker med psykisk sygdom og klinikere i psykiatrien.

Gå til hjemmesiden MindApps.dk

Guider dig til at finde den rette app

MindApps.dk skaber overblik over apps målrettet støtte og behandling i psykiatrien og formidler viden om og erfaringer om muligheder og begrænsninger ved brug af apps.

På MindApps.dk kan man blive guidet til den rette app i forhold til ens behov, og i brug af apps til støtte for indsatser i psykiatrien og mestring af psykisk sygdom.

Apptjekkeren

På hjemmesiden er der adgang til Apptjekkeren, som er et værktøj udviklet til, at man selv har mulighed for at vurdere kvaliteten og sikkerheden, af den app man ønsker at benytte.

Foruden information om funktion, målgruppe, platform, sprog og pris, vurderes apps i forhold til brugervenlighed og design, klinisk effekt, datasikkerhed og fortrolighed.

Samarbejdspartnere efterlyses

MindApps.dk involverer appudviklere, klinikere og andre brugere i udvikling af websitets indhold og funktioner.

MindApps.dk samarbejder med internationale aktører på området for kvalitetsvurdering af mHealth løsninger i psykiatrien.

Vi er interesseret i nye samarbejdspartnere, som ønsker at bidrage til kvalitetssikringen af apps.

Kontakt

Søren Lange Nielsen

Telepsykiatrisk Center Konsulent


21 63 66 25

Mindhelper - mental sundhed for unge på 13-20 år

På Mindhelper.dk får unge blandt andet:

  • Viden om de vigtigste risikofaktorer og beskyttende faktorer for mental sundhed
  • Adgang til digitale redskaber, som de kan bruge til at træne robusthed, selvværd, problemløsning og sociale relationer
  • Information om og adgang til kommunale hjælpetilbud til unge.

Mindhelper – website om mental sundhed for unge.

Sitet dækker emner lige fra mobning og søvnproblemer til OCD og depression.

Hvem står bag Mindhelper?

Mindhelper er et partnerskabsprojekt mellem Telepsykiatrisk Center og Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark samt:

  • Varde Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Svendborg Kommune
  • Odense Kommune

Projektet finansieres primært af Trygfonden. Udover fagpersoner er en række unge tæt involveret i udviklingen af Mindhelper. Projektet har eksempelvis to faste ungepaneler i Svendborg og Varde, der hjælper os med idéer og feedback.

Hvorfor er der behov for Mindhelper?

Et stigende antal unge lider af eksempelvis depression, angst og ADHD, og 1 ud af 5 i alderen 11-15 år har flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. Et dårligt mentalt helbred har bl.a. indflydelse på børn og unges indlæring og kan få store konsekvenser senere i livet i forhold til uddannelse, fodfæste på arbejdsmarkedet og risikoen for at udvikle en psykisk sygdom. Studier viser, at børn og unge med mentale problemer ofte undlader at søge hjælp af frygt for stigmatisering eller på grund af dårligt kendskab til symptomer og manglende viden om hvordan de kan få hjælp. Der er derfor behov for at udvikle et evidensbaseret og brugerdrevent tiltag for børn og unge for at forebygge udviklingen af svære diagnoser og samtidig målrette specialistressourcerne til de børn og unge, der har det største behov.

Forventet effekt:

  • Større viden omkring mental sundhed blandt børn og unge
  • Reduktion af stigmatisering
  • Øget brug af tilbud på det lavest specialiserede niveau og forebyggelse af svære diagnoser, der kræver specialbehandling.

Kontakt

Mindhelper

Telepsykiatrisk Center


Skriv sikkert til afdelingen via borger.dk

Jakob Mejlholm

Specialkonsulent


24 79 79 30
APPFWU01V