Skip til primært indhold

Online værktøjer og apps, der rådgiver om psykisk sårbarhed og sygdom

Online værktøjer kan bruges i det kliniske arbejde og som værktøj i håndtering af psykisk sygdom. Mindhelper er et website om mental sundhed målrettet unge i alderen 13-20 år.

Mindhelper - mental sundhed for unge på 13-20 år

På Mindhelper.dk får unge blandt andet:

  • Viden om de vigtigste risikofaktorer og beskyttende faktorer for mental sundhed
  • Adgang til digitale redskaber, som de kan bruge til at træne robusthed, selvværd, problemløsning og sociale relationer
  • Information om og adgang til kommunale hjælpetilbud til unge.

Mindhelper – website om mental sundhed for unge.

Sitet dækker emner lige fra mobning og søvnproblemer til OCD og depression.

Hvem står bag Mindhelper?

Mindhelper er et partnerskabsprojekt mellem Telepsykiatrisk Center og Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark samt:

  • Varde Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Svendborg Kommune
  • Odense Kommune

Projektet finansieres primært af Trygfonden. Udover fagpersoner er en række unge tæt involveret i udviklingen af Mindhelper. Projektet har eksempelvis to faste ungepaneler i Svendborg og Varde, der hjælper os med idéer og feedback.

Hvorfor er der behov for Mindhelper?

Et stigende antal unge lider af eksempelvis depression, angst og ADHD, og 1 ud af 5 i alderen 11-15 år har flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. Et dårligt mentalt helbred har bl.a. indflydelse på børn og unges indlæring og kan få store konsekvenser senere i livet i forhold til uddannelse, fodfæste på arbejdsmarkedet og risikoen for at udvikle en psykisk sygdom. Studier viser, at børn og unge med mentale problemer ofte undlader at søge hjælp af frygt for stigmatisering eller på grund af dårligt kendskab til symptomer og manglende viden om hvordan de kan få hjælp. Der er derfor behov for at udvikle et evidensbaseret og brugerdrevent tiltag for børn og unge for at forebygge udviklingen af svære diagnoser og samtidig målrette specialistressourcerne til de børn og unge, der har det største behov.

Forventet effekt:

  • Større viden omkring mental sundhed blandt børn og unge
  • Reduktion af stigmatisering
  • Øget brug af tilbud på det lavest specialiserede niveau og forebyggelse af svære diagnoser, der kræver specialbehandling.

Kontakt

Mindhelper

Telepsykiatrisk Center


Skriv sikkert til afdelingen via borger.dk

Jakob Mejlholm

Specialkonsulent


24 79 79 30
APPFWU01V