Skip til primært indhold

Transport og kørsel til og fra sygehus

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Der er dog nogle undtagelser.

Covid-19 – påvirkning af befordring

Har du symptomer, der giver mistanke om COVID-19, eller er du nær kontakt til en smittet, kan du ikke benytte siddende patientbefordring. Du bedes kontakte sygehuset/afdelingen og afbestille evt. bestilt transport.

Region Syddanmark opfordrer alle til at bruge håndsprit både inden og efter turen med Flextrafik. Ønsker du at bruge mundbind under transporten bedes du selv medbringe mundbind.

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling

Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste offentlige transportmulighed. 

Tilskud til transportudgifter gives, hvis du:

  • Bor mere end 50 km. fra sygehuset og har en samlet billetudgift på mere end 104 kr. tur/retur (2020 takst) -  Afstanden beregnes på www.krak.dk.
  • Er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 44 kr. tur/retur (2020 takst).
  • På sygehusets foranledning midlertidigt hjemsendes på weekendophold, kortere ferie eller lignende.
  • Eller i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om transport, kan du som hovedregel få udbetalt godtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, med mindre særlig aftale foreligger.

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Det er sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen. På grund af ændringer på området må der i øjeblikket påregnes en forlænget ekspeditionstid på op til 10 uger. 

Beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Transport til behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark

Hvis du skal til behandling inden for psykiatrien, skal du:

  • Kontakte den behandlingsansvarlige afdeling.
  • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.

Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du kontakte den behandlingsansvarlige afdeling for en uddybende forklaring.

Klage i forbindelse med transport og tilskud til transportudgifter sendes til Styrelsen for Patientklager. Dette skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Læs mere på styrelsens hjemmeside: www.stpk.dk.

Du kan også læse mere om befordringsreglerne i Sundhedsloven og via Sundheds- og Ældreministeriet:

APPFWU02V