Skip til primært indhold

Virtual Reality til behandling af socialfobi med kropslige målinger - forskningsprojekter

Forskningsprojektet omhandler brug af Virtual Reality (VR) til behandling af socialfobi. Dette er en del af VRaid (VR8) projektet, hvor der arbejdes med at tilpasse VR-oplevelsen på baggrund af kropslige målinger.

Virtual Reality baseret behandling med kropslige målinger

I Virtual Reality (VR) præsenteres brugeren for bl.a. billeder og lyd, som samlet set giver en oplevelse af at være tilstede i en simuleret verden. I vores forskning bruger vi VR til, at du kan opleve situationer, der kan fremprovokere socialfobi, uden fysisk at være til stede i dem.

Symptomer på socialfobi kan være, hvis du ofte:

  • Spekulerer over, hvad andre tænker om dig, om de tænker dårligt om dig, eller om du bliver til grin.
  • Er bange for at gøre noget forkert og tiltrække dig opmærksomhed.
  • Får det fysisk dårligt, når du er sammen med andre. Det kan være i form af kvalme, ondt/uro i maven, svimmelhed, rødme, sveden eller rysten.
  • Oplever, at dine tanker og bekymringer om f.eks. hvad andre tænker om dig, giver dig arbejdsmæssige og sociale begrænsninger. 

Kognitiv adfærdsterapi anbefales til behandling af angstlidelser som socialfobi, hvor der arbejdes med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som vedligeholder angsten. En vigtig del af behandlingen er eksponering, som består af en gradvis udfordring af ens angst ved aktivt at opsøge situationer, man frygter eller undgår. Gennem de seneste år har forskning vist, at VR effektivt kan bruges til eksponering i behandlingen af socialfobi.

 

Som deltager i vores projekter får du viden om socialfobi og mulighed for at arbejde med din socialfobi enten gennem eksponering i VR eller traditionel eksponeringsterapi. Derudover bidrager du til at skabe vigtig ny viden om, hvordan VR-baseret behandling virker, og om den kan tilbydes til andre i fremtiden.

  • Du skal være mellem 18 - 75 år
  • Du skal tale og forstå dansk 
  • Du skal have socialfobi (fobisk angst i sociale situationer) (behøver ikke at være diagnosticeret) 
  • Du må gerne have andre former for angst, eller let til moderat depression, ud over socialfobi
  • Du må ikke have en autisme spektrum forstyrrelse, lide af psykotiske tilstande eller være afhængig af alkohol eller stoffer
  • Du skal have NemID og e-boks

Behandlingen foregår hos Center for Digital Psykiatri, Heden 11, 5000 Odense. Det er derfor vigtigt, at du har mulighed for at møde op til behandlingen her på adressen til de 10 ugentlige sessioner med en psykolog. Hvis du har behov for kørselsgodtgørelse til at dække eventuelle transportudgifter, kan du modtage godtgørelse på 1,96 kr./km. Der er dog en øvre grænse for den samlede godtgørelse på 2.000 kroner for hele behandlingsforløbet. Selve godtgørelsen udbetales samlet efter endt behandling. 

Hvis du beslutter, at du vil deltage i studiet, udfylder du et spørgeskema, hvor du skal indtaste almindelige personoplysninger herunder kontaktoplysninger, baggrundsoplysninger samt følsomme persondata såsom helbredsoplysninger. Dine indtastede oplysninger behandles og opbevares efter gældende lovgivning og oplysningerne vil kun blive behandlet af fagpersoner, som alle er omfattet af tavshedspligt. Der vil ikke blive indhentet oplysninger fra din patientjournal i forbindelse med forskningsprojektet, men da forskningsprojektet indebærer både udredning og behandling, har vi pligt til at journalisere i patientjournalen.

Der kan være flere grunde til, at denne type behandling ikke er det bedst behandlingstilbud til dig. Det kan skyldes øvrige psykiske problemer. Hvis det ikke er muligt at opnå behandling hos os, anbefaler vi, at du tager kontakt til din egen læge eller søger alternative tilbud. 

Virtual Reality kombineret med kropslige målinger

Vi vil undersøge, om Virtual Reality kombineret med kropslige målinger kan bidrage til en mere effektiv måde at eksponere på - og dermed bidrage til en mere effektiv behandling. i projektet bruges VR til at opleve dagligdagssituationer, som personer med socialfobi ofte undgår eller frygter. Under eksponeringen foretages målinger af puls og svedrespons. Formålet med disse målinger er at undersøge, om de kan hjælpe os med at tilpasse oplevelsen i VR, så de passer til den enkeltes oplevelse af angst. 

Behandling i 2 forskellige forløb

Hvis du vælger at deltage i projektet, vil en tilfældig fordeling afgøre, hvilket behandlingsforløb du skal deltage i. Behandlingen består i begge forløb af 1 ugentlig session med en psykolog i 10 uger. I begge forløb vil du som led i forskningsprojektet blive bedt om at udfylde en række spørgeskemaer ved første session, midtvejs, og ved afslutningen af behandlingen, samt 6 og 12 måneder efter endt behandling. 

Forløb 1: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i Virtual Reality 

I dette forløb vil behandlingen bestå af individuel kognitiv adfærdsterapi, hvor der vil blive arbejdet med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som er med til at vedligeholde angsten. Der vil i sessionerne blive arbejdet med eksponering i VR. Mellem sessionerne aftales der hjemmearbejde bl.a. i form af eksponeringsopgaver (i virkeligheden).

Forløb 2: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i virkeligheden

I dette forløb tilbydes den sædvanlige behandling for socialfobi i form af individuel kognitiv adfærdsterapi. I terapien vil der bl.a. blive arbejdet med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som er med til at vedligeholde angsten. Der vil i sessionerne blive arbejdet med eksponering i virkeligheden. Mellem sessionerne aftales der hjemmearbejde bl.a. i form af eksponeringsopgaver.

Du kan læse mere om VR8 på projektets hjemmeside www.vr8.dk 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte:

Per Trads Ørskov

Psykolog, Ph.d.


21 31 77 39
APPFWU01V