Skip til primært indhold

Tvangsoverspisninger/Binge Eating Disorder - (BED) med skriftlig støtte fra en psykolog

Center for Digital Psykiatri leverer et internetbaseret behandlingstilbud til let, moderat og svær Binge Eating Disorder, (BED). Behandlingen kan søges af borgere i Region Syddanmark fra 18 år. Siden vores tilbud startede den 29. april 2019, har vi modtaget mange anmodninger om behandling. Vi er glade for den store interesse, og vi gør vores bedste for, at flest muligt kan få hjælp.

Spiseforstyrrelser er et stigende problem i Danmark og derfor tilbyder Region Syddanmark online behandling for spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. 

Center for Digital Psykiatri i Odense har siden 2019 tilbudt internetbaseret behandling for let, moderat og svær Binge Eating Disorder (BED). Behandlingen kan søges af borgere i Region Syddanmark fra 18 år. 

Hvad er symptomerne på BED?

BED, kaldet tvangsoverspisning, er en spiseforstyrrelse. Grundlæggende handler BED om at spise på følelser, og ofte opleves overspisning som et frirum fra tristhed, ensomhed, stress eller angst. 

For at opfylde kriterierne for BED, skal du have gentagne episoder med overspisning, hvor du inden for et kort tidsrum (fx to timer) spiser væsentligt mere, end hvad der anses som normalt. 

Samtidig skal du opleve kontroltab - det vil sige, at du ikke kan kontrollere, hvor meget du spiser og at du ikke formår at stoppe, når du føler dig mæt. Alvorsgraden sættes efter hyppigheden af overspisninger. Episoderne med tvangsoverspisning er typisk forbundet med følgende symptomer:

 • Du spiser hurtigere end normalt
 • Du spiser, til du er ubehagelig mæt
 • Du spiser store mængder mad, selvom du ikke er sulten
 • Du spiser alene, fordi du er flov over, hvor meget du spiser
 • Du føler væmmelse, tristhed, skyld eller skam efter en overspisning

Kan BED behandles over internettet?

Med et internetbaseret tilbud er det muligt at få psykologisk behandling fra eget hjem med skriftlig støtte fra en psykolog. Det vil sige, at du ikke skal møde fysisk op til behandling, men arbejder med programmet hjemmefra. På den måde kan du selv vælge, hvornår det passer dig bedst at arbejde med din BED.

Forskning viser god effekt ved denne type behandling, og vi undersøger løbende, om vi kan forbedre vores eget tilbud, så mennesker med BED får den bedst mulige hjælp. 

Hvad består behandlingen af?

Behandlingen består af et 20 ugers online program baseret på kognitiv adfærdsterapi. Du arbejder med behandlingen på ugentlig basis. Én gang om ugen er der skriftlig kontakt til en psykolog, som følger dit forløb og støtter dig i at arbejde med øvelserne i programmet.

Behandlingsprogrammet indeholder følgende:

 • Viden om spiseforstyrrelser og tvangsoverspisning
 • Ugentlige målinger af din spisning, trang til mad, kontrol over madindtag samt humør
 • Du skal undersøge dine egne spisemønstre og de tanker og følelser, der er knyttet til spisningen
 • Du skal arbejde med at skabe ændringer, der kan reducere eller stoppe dine overspisninger
 • Du får støtte til at udvikle nye strategier til at håndtere pres, usikkerhed, angst eller tristhed
 • Du får hjælp til at forebygge tilbagefald

Hvem egner sig til behandlingen?

Internetbaseret behandling for BED kan søges af borgere bosat i Region Syddanmark og er et gratis tilbud.

Du skal have NemID/MitID, da du kun kan søge om behandling med dit NemID/MitID.

Du skal være fyldt 18 år og have BED af let, moderat eller svær grad. Det er normalt at opleve angst eller depression, hvis man lider af tvangsoverspisning, men vi anbefaler ikke et internetbaseret skriftlig tilbud, hvis det psykiske lidelsespres er for stort. Vi tilbyder ikke behandling, hvis du lider af sværere psykiske lidelser som ubehandlede personlighedsforstyrrelser, psykoser, skizofreni, misbrug mm. 

Du skal arbejde fra din egen computer eller tablet, og du skal have adgang til internettet.

Du skal have E-boks, da al vores kommunikation foregår via E-boks. Af hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger er det ikke muligt at få svar fra os via almindelig mail.

Endelig skal du besvare en række spørgeskemaer før, under og efter din behandling, så vi kan undersøge behandlingens effekt, og så vi har mulighed for at følge med i symptomernes udvikling. 

Sådan får du adgang til behandlingen?

Når du søger om behandling, skal du først udfylde et online spørgeskema, der automatisk screener dig for BED. Det tager ca. 5 minutter at besvare dette spørgeskema, og du får med det samme svar på, om du kan fortsætte din ansøgning om behandling eller anbefales en anden løsning.

Opfylder du kriterierne for let, moderat eller svær BED, bliver du sendt videre til et udvidet spørgeskema, hvor du skal svare på en række spørgsmål om dit forhold til mad, krop, højde, vægt, psykiske trivsel, livskvalitet, og din motivation for at søge behandling.

Hvis vi vurderer, at vores behandlingstilbud passer til dig, vil du inden for 30 dage modtage et link og password, så du kan starte din behandling i det digitale program.

Hvis du vil søge om BED-behandling, skal du klikke på linket herunder, der fører dig videre til spørgeskemaet. 

Søg om behandling ved Center for Digital Psykiatri

Behandling af oplysninger til brug for BED-behandling

Når du søger om behandling hos os, udfylder du et spørgeskema, hvor du skal indtaste almindelige personoplysninger herunder kontaktoplysninger, baggrundsoplysninger samt følsomme persondata såsom helbredsoplysninger og symptomer på tvangsoverspisning. Der vil også være spørgsmål i løbet af selve behandlingen, som vi beder dig svare på inde i programmet, som hedder Minddistrict.

Alle oplysninger og data fra programmet bliver behandlet fortroligt. Ved behandlingsopstart registeres dette på din elektroniske sundhedsjournal, hvor din ansøgning til tilbuddet gemmes. Der udarbejdes standardiserede notater om opstart og afslutning i behandlingsprogrammet, som din læge vil få tilsendt, hvis du har givet samtykke dertil. Du har adgang til din journal via sundhed.dk. 

De oplysninger, du giver om dit helbred og andre private forhold, vil kun blive behandlet af fagpersoner, som alle er omfattet af tavshedspligt. Vi opbevarer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Der er indgået databehandleraftale med databehandleren, og Region Syddanmark som dataansvarlig behandler.

Du kan læse om dine rettigheder, eksempelvis hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvordan du får oplysningerne slettet i Region Syddanmarks persondatapolitik.

Alle data vil blive slettet automatisk fra vores administrative patientbehandlingssystem efter 10 år.

Hvad gør du, hvis behandlingstilbuddet ikke passer til dig?

Der kan være forhold, der gør, at internetbaseret behandling af BED ikke er det bedste behandlingstilbud til dig. Det kan skyldes sværhedsgraden af din BED, øvrige psykiske problemer eller et ønske om at møde fysisk frem til behandling. I disse situationer vil vi anbefale dig at kontakte din egen læge og/eller søge andre behandlingstilbud for BED.

På Klinik for BED, Odense Universitetshospital kan borgere i Region Syddanmark søge gruppebehandling ved let til moderat BED.

APPFWU02V