Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Middelfart

Gæster - indvielse af Retspsykiatri Syddanmark Region Syddanmark har samlet al retspsykiatri i Middelfart med 70 døgnpladser, to almenpsykiatriske afdelinger med i alt 34 pladser, akutmodtagelse, ambulant behandling, forskning i relationer, dynamisk lys og nedbringelse af tvang m.m. Afdelingen i Middelfart har i den forbindelse gennemgået en omfattende om- og tilbygning.

Ud af de retspsykiatriske døgnpladser er 14 private to-værelsesstuer. Det såkaldte rehabiliteringsafsnit (P5) er for langtidsindlagte retspsykiatriske patienter, der har brug for rehabilitering under indlæggelse. Den typiske indlæggelsestid er 5-7 år.

Afsnittet er et integreret åben/lukket afsnit og adskiller sig fra de øvrige sengestuer ved at være 2-rumsstuer og ca. 10 kvadratmeter større. Med stue og soverum, toilet og bad. Udover P5 er der fire retspsykiatriske afsnit med akutmodtagelse. På hvert afsnit er der plads til 14 patienter.

Sikkerhed, relationer og lysstyring
Retspsykiatri Syddanmark har afsnit med dynamisk lysstyring, dvs. at det kunstige lys’ intensitet og farve kan styres, så det understøtter behandlingen af patienter og skaber bedre arbejdsforhold for personalet.

Samling af retspsykiatrien har betydet, at patienter og personale er flyttet fra Hviding og Odense samt fra andre almenpsykiatriske afdelinger i regionen. De 7 afsnit er blevet taget i brug gradvist og i flere step henover byggeperioden. Der er blevet rekrutteret over 100 nye medarbejdere fra forskellige faggrupper, og der er tilknyttet en forskningsenhed, der blandt andet forsker i relationens betydning, nedbringelse af tvang og dynamisk lys.

Resultatet er en moderne retspsykiatri, hvor behandling og sikkerhed går hånd i hånd. Hvor der er fokus på den gode relation mellem patient og medarbejder og på varierede fritidsaktiviteter, blandt andet i form af voksenundervisning, træningskøkken og sportshal.

Der er fysiske sikkerhedsforanstaltninger bl.a. i form af elektronisk adgangskontrol og kameraovervågning af området.

Ambulant behandling
Afdelingen i Middelfart foretager også ambulant behandling af omkring 550 retpsykiatriske patienter over hele Region Syddanmark, på botilbud eller i private hjem. De varetager den medicinske, terapeutiske samt sociale behandling af patienten under den ambulante behandlingsdom (typisk 1-5 år) og samarbejder bredt med kommune, Kriminalforsorgen, praktiserende læge, misbrugscenter, arbejdsgiver osv.

Udover ombygning af eksisterende arealer er der udvidet med ca. 8.500 kvadratmeter.

Totalrådgivning: Creo Arkitekter. Entreprenører: 5E i Odense.

Byggesum: Knap 257 millioner kroner.

Indvielsen fandt sted 16. juni 2014. Der kan ses flere billeder fra indvielsen og film m.m. ved at klikke her.

 


Siden er sidst opdateret 30-5-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring