Skip til primært indhold

Møde d. 26. februar 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 26. februar 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 26.02.24 kl. 15.30-17.00
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa lokale 58.019

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Susan Ansbjerg, Bibbi From, Line Pharao Stein, Gitte Tybjerg, Flemming Larsen, Anne Jørgensen, Klaus Müller-Nielsen og Line Buch Oertel
  • Afbud fra: Nova-Kirstine Hansen

Referat

Referent: Line Buch Oertel.

 

Præsentation af nye medarbejdere:

Gitte Tybjerg – Patient repræsentant
Flemming Larsen – Pårørende repræsentant

 

Siden sidst – bordet rundt:

Susan er blevet aktivitetsleder for patientstøtterne – hun har været i gang med introduktion og ser frem til det fremadrettede arbejde med rekruttering af patientstøtter og deres fremadrettede funktion i akut psykiatrien.

Gitte er nuværende indlagt med depression. Hun er særligt motiveret for på sigt, at udvikle psykiatrien eksempelvis patienters mulighed for at blive indlagt. Gitte oplever at det kræver meget, at blive indlagt på psykiatrisk afdeling via Psykiatrisk skadestue. Det er svært at få hjælp. Gitte efterspørger en for patienter/borgere tydelig retningslinje, således at det at blive indlagt ikke skal være en kamp.

Flemming oplever at det kan være svært at få hjælp som pårørende. Der kan som pårørende være behov for adgang til brochure, således at man som pårørende ved hvor man skal henvende sig.

Anne fortæller at flere borger som hun møder qua hendes funktion i SIND, fortæller at de ligeledes har svært ved at få hjælp via Psykiatrisk skadestue.

Forslag om et kommunalt tiltag, eks en akut telefon med åbningstid i aften/nat/weekend – hvor øvrige har fri.

Det nævnes at Haderslev kommune har ”Det sociale akuttilbud” og at noget lignende er på vej i Aabenraa

Anne følger op ovenstående op i Tønder kommune.

Line belyser, at mere fokus på forebyggelse vil kunne gøre, at vi fremadrettet kan komme mange situationer i forkøbet, særligt med fokus på at borgerne ikke når at blive tiltagende psykisk dårlige og i nogle tilfælde kroniske. Nogle situationer kan løses med en snak. Hvorfor vente til at situationen er eskaleret, hvis det kan løses med mindre?

Klaus peger på at meget handler om kommunikation og foreslår at Helle Christiansen oversygeplejerske for FAM og mobilskadestue, inviteres ind til et møde i Patient-og pårørenderådet – for at mulighederne kan drøftes.

Susan har fået en henvendelse på, at en patient fra LP først efter 4 mdr. fik en ny indkaldelse fra ny behandler – peger på bedre kommunikation ved overdragelse, eks ved ferie, eller når behandleren stopper

Der er enighed omkring, at kan være givende med et pårørende oplæg, som et led i Psykoedukation i Lokal psykiatrien. Det foreslås at der burde kigges på eks. Psyk Info, som har kontakt til flere pårørende igennem ”En af os” – de vil kunne kontaktes for evt. oplæg.

Der laves podcasts med pårørende – reklame for dette. Bibbi tager dette emne med på Oversygeplejerske møde.  

 

Godkendelse af pjece:

Den reviderede pjece for Patient-og pårørenderådet er godkendt. Pjecen sendes til print og uddeles til senge- og lokal psykiatrien. Derudover vil de fremgå i Psyk Info standen ved indgang B

Der mangler forsat plakat – Line følger op på dette

 

Afbud:

Deltagelse i Patient-og pårørenderådet er frivilligt og det er vigtigt at man som repræsentant er motiveret. Såfremt at den enkelte har behov for en pause, eller for at stoppe i rådet, er det vigtigt at give besked.

Mail ved afbud til kontaktpersoner Nova eller Line – Line følger op på, at omstændigheder ved afbud bliver synligt på hjemmesiden.

 

Eventuelt:

Da Bibbi nu er ansat som Oversygeplejerske, mangler rådet en repræsentant fra Lokal psykiatrien. Klaus tager stilling til, om der skal være en ny repræsentant fra Lokal Psykiatrien.

Der mangler nuværende 3 pårørende og 1 patient i Patient- og pårørenderådet

Klaus inviterer ny Chef sygeplejerske Lykke Bay Marcussen og Oversygeplejerske Helle Christiansen med til næste møde d. 22/4

Susan har oplevet fordelene ved en kreativ café under indlæggelse, hun foreslår at initiativet/afholdelsen af en sådan café kunne komme fra peers eller frivillige – dette tages op på dagsorden til næste møde.

Susan beskriver desuden et ønske om at få patientstøtter ud på flere sengeafsnit i PA Aabenraa – og reklamere for at de i støtteordningen mangler patientstøtter.

APPFWU02V