Skip til primært indhold

Møde d. 24. april 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 24. april 2024 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 24.04.2024 kl.15.30 - 17.00
  • Sted: Psykiatrisk afdeling Aabenraa lokale 58.019

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Line Stein, Bibbi From, Lykke Bay Marcussen, Helle Christiansen, Line Buch Oertel
  • Afbud fra: Susan Ansbjerg, Nova-Kirstine Hansen og Klaus Müller-Nielsen

Referat

Dagens møde aflyses grundet sparsomt fremmøde.

Til næste møde aftales det at:

1.  Hvert medlem af Patient- og pårørenderådet til næste møde i juni, læser kommissoriet for Patient- og           pårørenderådet igennem. Rådet gør sig overvejelser omkring:

  • Hvad skal Patient- og pårørenderådet bruges til?
  • Hvad vil vi som Patient- og pårørenderådet gerne byde ind med – set ift.  At udvikle Psykiatrien Aabenraa?

Kommissoriet sendes ud, sammen med dagsorden til næste møde.

 

2.  Helle Christiansen – Oversygeplejerske FAM og Mobil skadestue inviteres med til næste møde. Her vil         rådet have mulighed for at drøfte de ting, som kom frem under seneste møde i februar.

 

Derudover skal der siges en særlig TAK for indsatsen og samarbejdet til Nova-Kirstine, som efter mange overvejelser har valgt, at stoppe i hendes funktion som Formand for Patient- og pårørenderådet.

Vi vil til næste møde drøfte hvorledes Formandskabet fremtidig skal se ud i Patient- og pårørende rådet.

 

Næste møde: Mandag d. 10 juni kl. 15.30-17.00 i lokale 58.019

APPFWU01V