Skip til primært indhold

Patientsikkerhed

Der foretages tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed på alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet i løbet af året. Tilsynene skal sikre at gældende love og standarder bliver overholdt. Psykiatrien i Region Syddanmark udgiver årligt en rapport om utilsigtede hændelser og læringspunkter fra dybdegående systematiske analyser.

Tilsynsrapport

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager varslede og uvarslede tilsynbesøg på alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Alle tilsynsbesøg bliver fulgt op af en rapport, der offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Skala til bedømmelse

I rapporten bliver den besøgte enhed bedømt ud fra denne skala:

0: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
1: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
2: Større problemer af betydning for patientsikkerheden
3: Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

Alle styrelsens tilsynsrapporter findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Årsrapport

Psykiatrien i Region Syddanmark udgiver hvert år en rapport, der er udarbejdet med afsæt i rapporterede utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD), samt læringspunkter fra dybdegående systematiske analyser. 

Hent årsrapporten for 2021

APPFWU01V