Skip til primært indhold

Organisation, ledelse, nøgletal, strategier og planer for psykiatrisygehuset

Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet'. Det er sygehusets mission, og her kan du finde informationer om organisationen og fundamentet for vores arbejde i psykiatrisygehuset.

Psykiatrisygehusets afdelinger og funktioner

Psykiatrisygehuset har afdelinger og funktioner fordelt i hele regionen inden for følgende hovedområder:

 • Voksenpsykiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Traume- og torturoverlevere, krigsveteraner (PTSD)
 • Ældrepsykiatri
 • Retspsykiatri
 • Psykiatriske akutmodtagelser
 • PsykInfo
 • Sygehusledelse og administration

Se oversigt over alle afdelingerne.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram opdateret i maj 2024 (PDF)

Ledelse i psykiatrisygehuset

Ledelse er en forudsætning for at understøtte og udvikle medarbejderne og den fælles kerneopgave, så Psykiatrien i Region Syddanmark samlet set lever op til sygehusets mission: ”Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet.”

Læs om ledelse i psykiatrisygehuset og ledelsesgrundlaget (revideret i februar 2024)

Sygehuset i tal

Seneste tal for psykiatrisygehuset:

 • 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark
 • 3.254 medarbejdere, svarende til 2.977 fuldtidsstillinger i psykiatrisygehuset pr. 31. december 2023
 • 546 voksenpsykiatriske døgnpladser og 20 særlige pladser pr. 31. december 2023
 • 35 børne- og ungdomspsykiatriske døgnpladser pr. 31. december 2023
 • 42.720 forskellige borgere i behandling i 2023
 • 12.970 udskrivninger i 2023
 • 353.650 ambulante besøg i 2023 (inkl. telefon- og videokontakter)
 • 14.970 akut ambulante kontakter i 2023
 • Budget på 2,2 mia. kroner i 2022

Sygehusets direktion

Sygehusets øverste ledelse er tredelt og består af en:

 • Administrerende sygehusdirektør
 • Lægefaglig direktør og
 • Sygeplejefaglig direktør.

Direktionen har, sammen med sygehusets administration, til huse i Vejle på Sygehus Lillebælts matrikel.

Læs mere om direktionen

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark

Psykiatrisygehuset er politisk forankret i Psykiatri- og socialudvalget under Regionsrådet i Region Syddanmark.

Arbejdsmiljø

Psykiatrisygehuset er arbejdsmiljøcertificeret og psykiatriledelsen forpligter sig til at:

 • Skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom
 • Overholde relevante lovkrav og andre krav
 • Fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici
 • Forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet løbende
 • Konsultere og inddrage arbejdstagerne

Psykiatriens arbejdsmiljøpolitik er grundlaget for arbejdsmiljøindsatsen, og psykiatriens ledelse og Fælles MED udvalg har i 2020 vedtaget en ny arbejdsmiljøpolitik for psykiatrisygehuset. Arbejdsmiljøpolitikkens formål er at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne trives og udvikles, og ingen bliver syge af arbejdet. Udgangspunktet for arbejdsmiljøpolitikken er at den bedste behandling med høj patienttilfredshed skabes via tilfredse og kompetente medarbejdere med høj trivsel.

Læs arbejdsmiljøpolitikken for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Udviklingsplan for psykiatrisygehuset 2022-2024

Planen skal sikre, at vi kommer helt i mål med den ambitiøse psykiatriplan vedtaget af regionsrådet i december 2019. Vi skal fortsat udvikle driften, og vi skal sikre, at vi kan følge med og favne nye tiltag som f.eks. digitalisering og innovation samtidig med et øget fokus på fastholdelse og rekruttering.

Læs psykiatrisygehusets udviklingsplan 2022-2024

Strategi for digital psykiatri

Strategi for digital psykiatri skal være med til at skabe bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digitale løsninger. Strategien skal også sætte retning for, hvordan digitale løsninger kan indgå i støtte og behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Strategi for digital psykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark.

APPFWU02V