Skip til primært indhold

Organisation, ledelse, nøgletal, strategier og planer for psykiatrisygehuset

Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet'. Det er sygehusets mission, og her kan du finde informationer om organisationen og fundamentet for vores arbejde i psykiatrisygehuset.

Psykiatrisygehusets afdelinger og funktioner

Psykiatrisygehuset har afdelinger og funktioner fordelt i hele regionen inden for følgende hovedområder:

 • Voksenpsykiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Traume- og torturoverlevere, krigsveteraner (PTSD)
 • Ældrepsykiatri
 • Retspsykiatri
 • Psykiatriske akutmodtagelser
 • PsykInfo
 • Sygehusledelse og administration

Se oversigt over alle afdelingerne.

Sygehuset i tal

Seneste tal for psykiatrisygehuset:

 • 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark
 • 2.899 medarbejdere i psykiatrisygehuset i årsværk pr. 31. december 2020
 • 537 voksenpsykiatriske døgnpladser pr. 31. december 2020
 • 47 børne- og ungdomspsykiatriske døgnpladser pr. 31. december 2020
  42.000 forskellige borgere i behandling i 2020
  12.000 udskrivninger i 2020
  380.000 ambulante besøg i 2020 (inkl. telefon- og videokontakter)
  14.000 akut ambulante kontakter i 2020
  Budget på 1,9 mia. kroner

Sygehusets øverste ledelse

Sygehusets øverste ledelse er tredelt og består af en:

 • Administrerende sygehusdirektør
 • Lægefaglig direktør og
 • Sygeplejefaglig direktør.

Sygehusledelsen har sammen med det administrative personale til huse i Vejle på Sygehus Lillebælts matrikel.

Læs mere om sygehusledelsen

Ledelse i psykiatrisygehuset

Ledelse er en forudsætning for at understøtte og udvikle medarbejderne og den fælles kerneopgave, så Psykiatrien i Region Syddanmark samlet set lever op til sygehusets mission:

"Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet".

Ledelse i psykiatrisygehuset 2020, revideret i februar 2021.

Organisationsdiagram

Organisering af Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark

Psykiatrisygehuset er politisk forankret i Psykiatri- og socialudvalget under Regionsrådet i Region Syddanmark.

Arbejdsmiljø

Psykiatrisygehuset er arbejdsmiljøcertificeret og psykiatriledelsen forpligter sig til at:

 • Skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom
 • Overholde relevante lovkrav og andre krav
 • Fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici
 • Forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet løbende
 • Konsultere og inddrage arbejdstagerne

Psykiatriens arbejdsmiljøpolitik er grundlaget for arbejdsmiljøindsatsen, og psykiatriens ledelse og Fælles MED udvalg har i 2020 vedtaget en ny arbejdsmiljøpolitik for psykiatrisygehuset. Arbejdsmiljøpolitikkens formål er at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne trives og udvikles, og ingen bliver syge af arbejdet. Udgangspunktet for arbejdsmiljøpolitikken er at den bedste behandling med høj patienttilfredshed skabes via tilfredse og kompetente medarbejdere med høj trivsel.

Læs arbejdsmiljøpolitikken for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Udviklingsplan 2018-2021

Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark 2018-2021.

Strategi for digital psykiatri

Strategi for digital psykiatri skal være med til at skabe bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digitale løsninger. Strategien skal også sætte retning for, hvordan digitale løsninger kan indgå i støtte og behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Strategi for digital psykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark.

APPFWU01V